nieuws

Leica lanceert ‘Fieldlink’ module voor Liscad plus

bouwbreed

Op het gebied van meten en meetapparatuur maakt Leica melding van enkele voor de bouwnijverheid interessante nieuwe ontwikkelingen.

Zo heeft de fabrikant aan het leveringsprogramma een tweetal waterpasinstrumenten toegevoegd bedoeld voor de bouw- en civiele sector en die zich onderscheiden door een geintegreerd compensatiealarm.

De apparaten, de NA820 en NA824 informeren door middel van een alarmlicht in de kijker over een niet juiste opstelling van de waterpas of eventueel defect aan de compensator zelf. In de categorie theodolieten lanceert Leica het nieuwe TPS-1000 systeem een volgens de fabrikant nieuwe standaard voor elektronische theodolieten en total stations qua prestatie, bediening en flexibiliteit. De informatieverstrekking gebeurt via het z.g. IDEX formaat (Independent Data EXchange).

De TPS lijn (Theodolite Positioning System) kent negen modellen theodolieten en total stations waarop alle informatie met betrekking tot gedane metingen op een LCD is af te lezen. De apparatuur biedt een gemakkelijke verwerking van de data en snelle uitwisseling van gegevens met andere systemen. Het Leica concept “Open Survey World” maakt gebruik van een gestandaardiseerd dataformaat, standaard interface en een elektronisch kaart als datadrager.

Hiermee zijn de data eenvoudig en betrouwbaar uit te wisselen tussen het TPS1000-systeem, de GPS-systemen en verwerkingssoftware. Door de uitgebreide mogelijkheden van de systeemsoftware, heeft de gebruiker van het TPS-1000 systeem keuzemogelijkheid voor diverse meetprogramma’s die in het instrument zijn ingebouwd.

Voor de Liscad Plus portfolio van Windows en Penwindows applicatiesoftware, heeft Leica tenslotte een nieuwe z.g. ‘Fieldlink’ ontwikkeld. Tezamen met de andere modules van de Liscad-software zijn daarmee nu bij gebruik van een Penpadcomputer, complete metingen direct in het veld te verwerken. Fieldlink voorziet in een on-line verbinding met Total Stations en maakt de data direct afleesbaar op het beeldscherm van de Penpad computer. De datastructuur van Liscad Plus zorgt voor een probleemloze transfer naar de verschillende CAD formaten zoals AutoCad, Microstation of Arcinfo. Naar wens is een speciale Penpad-drager te leveren, die Aan een statief of borstriem is te bevestigen en waarmee de gebruiker zich vrij in het veld kan bewegen. Deze is geschikt voor praktisch elk type Penpad-computer.

Reageer op dit artikel