nieuws

Ledental Vereniging Open Monumenten valt tegen

bouwbreed Premium

De belangstelling voor de Vereniging Open Monumenten (VOM) valt tegen. De vereniging, die zich sterk maakt voor het behoud van het cultureel erfgoed, mikte op een ledental van rond de 50.000 aan het eind van 1994, maar heeft er inmiddels slechts 7500. In het najaar wordt de naam gewijzigd in de hoop meer leden te trekken.

Vlak voor de Open Monumentendag in augustus vorig jaar, die 750.000 bezoekers trok, werd de VOM opgericht. Men hoopte binnen vijf jaar 350.000 leden te hebben. Ter vergelijking: de Vereniging Natuurmonumenten telt ruim 800.000 leden. De hooggespannen verwachtingen waren gebaseerd op een onderzoek van het bureau KPMG Klynveld Management Consultants.

Een van de oorzaken van het tegenvallende resultaat is volgens voorzitter M. Voorhoeve de naam van de vereniging. Die lijkt teveel op de jaarlijkse Open Monumentendag. Tijdens dat evenement ke bezoekers monumenten die doorgaans gesloten zijn voor het publiek, gratis bezoeken.

“De onderzoekers spiegelden ons voor dat als we maar dicht tegen de Open Monumentendag zouden aanzitten, we veel leden zouden krijgen”, zegt Voorhoeve. Het tegendeel bleek echter het geval. Hoezo moet ik nu lid worden, vragen de bezoekers zich af. Voor Voorhoeve is dat aanleiding om de naam van de vereniging komend najaar te wijzigen. Over de nieuwe naamgeving wil hij echter nog niets kwijt.

Tot dusver bestond er geen organisatie voor cultuurmonumenten. De 700 veelal lokale verenigingen houden zich doorgaans bezig met een specifiek onderwerp als kastelen of molens. Die organisaties hebben totaal ongeveer 100.000 leden. Volgens Voorhoeve moet de VOM daar meer mee samenwerken.

Het lidmaatschap van de VOM kost 37,50 gulden. Daarvoor kan de Restauratie van de Maand gratis worden bezocht en krijgen de leden zes keer per jaar een tijdschrift over monumentenzorg en archeologie. De VOM wil ook exclusieve openstellingen voor leden organiseren.

Reageer op dit artikel