nieuws

Kwaliteitszorg leidt tot toenemend normgebruik

bouwbreed Premium

In het midden- en kleinbedrijf wordt steeds meer gebruik gemaakt van normen. Kwaliteitszorg maakt het werken met normen belangrijker. Gebruik van normen is efficient bij het voldoen aan (Europese) wettelijke eisen.

Dit blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) en het Economische Instituut Midden- en kleinbedrijf (EIM) naar normen en normalisatie in het MKB.

Het onderzoek is gehouden onder duizend bedrijven met minder dan honderd werknemers in de sectoren: machine-industrie, chemie, aannemers in de woning- en utiliteitsbouw, cv- en luchtbehandelingsinstallateurs, producenten en groothandelsbedrijven van medische hulpmiddelen en elektrotechnische groothandel.

De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in het rapport ‘Normen, normalisatie en het MKB’. Er bestaan grote verschillen per branche. Veel aannemers zeggen geen normen te gebruiken. Dit ondanks de verwijzing naar normen in het Bouwbesluit. Zij zijn minder goed op de hoogte van normen dan de andere onderzochte branches.

Niet bekend

Concurrentievoordeel

Het blijkt dat ongeveer de helft van de bedrijven die met normen werken, vinden dat dit een concurrentievoordeel oplevert.

Ruim 10% van deze bedrijven zegt wel eens nadeel te hebben ondervonden doordat men niet op de hoogte was van normen ofwel deze niet toepaste. Genoemd worden: verliezen van orders, afkeuren van al gemaakte produkten en – wellicht het ergste van allemaal – ontevreden klanten.

Reageer op dit artikel