nieuws

Kunststofaandeel in bouw- en sloopafval valt mee

bouwbreed

In tegenstelling tot wat velen vermoeden bedraagt het aandeel van kunststoffen in het bouw- en sloopafval slechts 0,2 procent. Vorig jaar ging het om 26.200 ton op een totale jaarlijkse hoeveelheid bouw- en sloopafval van gemiddeld 13 miljoen ton.

Dat blijkt uit het rapport ‘Kunststoffen in bouw- en sloopafval’ van de Nederlandse Federatie voor Kunststoffen (NFK). Het onderzoek dat tot dit rapport heeft geleid, werd uitgevoerd door Bureau Marvision met medewerking van onder andere toeleveranciers, kunststofproducenten en afvalverwerkers.

Ruim driekwart van alle kunststofafval komt voor in bouwafval, terwijl een kwart vrijkomt bij sloopwerkzaamheden.

In het bouwafval nemen verpakkingsmaterialen 68 procent voor hun rekening. Daarvan is 90 procent LDPE-folie waarvoor op het ogenblik een landelijk retour- en herverwerkingssysteem wordt opgezet. In het rapport wordt aangenomen dat volgend jaar al 70 tot 80 procent van de kunststofverpakkingen zal worden gerecycled.

Van het totaal bestaat 21 procent (5350 ton) uit hard pvc in de vorm van leidingen en profielen. Daarvan werd vorig jaar 2400 ton herverwerkt.

De NFK constateert in het rapport dat het aandeel van kunststof in bouw- en sloopafval lager is dan tot nu toe werd aangenomen. Met name het pvc-aandeel is veel lager dan de 20.000 ton die werd geschat in rapporten uit 1990 en 1991 van het RIVM en het ministerie van VROM. Daarentegen zorgt de toegenomen toepassing van LDPE-folie voor een stijging van het totale volume. Die stijging van 8 tot 10 procent in vier a vijf jaar wordt echter enigszins gecompenseerd doordat de gemiddelde foliedikte met een kwart is gedaald.

Reageer op dit artikel