nieuws

In Zeeland meer huizen gebouwd dan behoefte

bouwbreed

In Zeeland zijn vorig jaar, net als in 1993, veel meer woningen gebouwd dan op grond van behoefteberekeningen noodzakelijk was. Op grond van nu beschikbare cijfers zal de woningproduktie in 1994 vermoedelijk uitkomen boven 2100 woningen, waar een behoefte geraamd was van ongeveer 1850 woningen. Dat dreigt volgens gedeputeerde staten nadelige gevolgen te krijgen voor de woningmarkt.

Dat blijkt uit het provinciale ‘Jaarverslag Ruimtelijk Beleid 1994’ . De woningproduktie ligt iets hoger dan in 1993. In de gesubsidieerde sfeer is de nadruk blijven liggen op sociale huurwoningen, waarvan er 250 werden gerealiseerd.

Het behoorlijk meer bouwen dan de behoefte wordt door GS gezien als een bedreiging voor de bestaande woningvoorraad.

Leegstand

“Dit kan bijvoorbeeld leiden tot een toename van de leegstand in minder gewilde sectoren van de voorraad”, menen ze. Merkwaardigerwijs blijkt echter uit andere gegevens dat de leegstand vorig jaar verder is gedaald.

Om leegstand te voorkomen en huishoudens met een laag inkomen toch een keuze-mogelijkheid te ke blijven bieden, moet volgens GS ook nodig in de bestaande woningvoorraad worden geinvesteerd. Het aantal huurwoningen in Zeeland neemt trouwens gestaag af.

Dit komt volgens GS “omdat er meer huurwoningen gesloopt en verkocht worden dan dat er nieuw gebouwd zijn”. Zij willen aan die problematiek meer aandacht gaan besteden, om te voorkomen dat de voorraad goedkope huurwoningen teveel afneemt.

Het jaarverslag maakt ook duidelijk dat het aantal nieuwbouwwoningen waarvoor nog subsidie gegeven wordt, opnieuw drastisch is gedaald en tot 100 a 200 woningen. De actueel en juridisch beschikbare hoeveelheid bouwgrond neemt in Zeeland gestaag af. Doordat de in voorbereiding zijnde bouwgrond weer wat is toegenomen, is volgens GS nu voor bijna zeven jaar bouwgrond voorhanden.

Complex

“Dit blijft echter wat aan de krappe kant”, vinden ze. “Bestemmingsplannen maken, lijkt in toenemende mate een complexe aangelegenheid, waarbij steeds meer aspecten betrokken moeten worden.

In het bijzonder geldt dat voor de steden, waar het niet tijdig beschikbaar zijn van adequate plannen in enkele gevallen een aanmerkelijk bevolkingsverlies tot gevolg heeft.”

Met name het in de tijd bij de planning achterblijven van de ontwikkeling van een nieuw bestemmingsplan voor woningbouw in Middelburg is problematisch. Vooral voor de realisering van de Vinex-taakstelling van stadsgewest Vlissingen/Middelburg.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels