nieuws

Groningen gaat duurzaam bouwen stimuleren

bouwbreed

De provincie Groningen steekt de komende twee jaar f. 150.000 in het stimuleren van duurzaam bouwen. Volgens de provincie is het fenomeen duurzaam bouwen nu uit de experimentele fase en dient het voortvarender in de praktijk te worden toegepast.

Voor Groningen staat voorop dat er in de komende jaren kwalitatief betere woningen en wijken moeten worden gebouwd, maar dat daarbij ook het milieu een belangrijk aspect is. Duurzaam bouwen is in de visie van de provincie een mogelijkheid die moet worden toegepast.

Omdat volgens Gedeputeerde Staten van Groningen na geslaagde poen als Ecolonia bij Alphen aan de Rijn en het Morrapark bij Drachten duurzaam bouwen nu wel uit de experimentele fase is, moet het in de reguliere bouw worden gestimuleerd.

Thema’s

De komende twee jaar willen GS nu f. 150.000 uittrekken voor concrete voorbeeldpoen. Daarbij gaat het niet om het toepassen van experimentele materialen of bouwwijzen, maar het inpassen van duurzaam bouwen in de woningbouw.

In het kader van dit stimuleringsbeleid heeft Groningen vijf thema’s centraal gesteld:

*Duurzame woningbouw, waarbij wordt gedacht aan een beperkt aantal duurzame woningontwerpen die in verschillende dorpskernen ke worden toegepast;

*Duurzaam renoveren;

*Duurzame stedebouw waarbij rekening moet en kan worden gehouden met de oude structuren van sloten en groen en het realiseren van een wijk met zo min mogelijk autoverkeer;

*Duurzame ‘catalogusbouw’, waarbij wordt uitgegaan van een woning die al zoveel mogelijk in de fabriek is gemaakt en waarvan de prijs relatief laag kan worden gehouden;

*Duurzame goedkope woningbouw.

Bij dit laatste thema plaatst de provincie als kanttekening dat er steeds meer belangstelling bestaat voor het neerzetten van een goedkoop casco dat door de koper kan worden afgebouwd. “Ook een dergelijk casco zou op een duurzame wijze ke worden geproduceerd”, aldus de provincie Groningen in een toelichting op het stimuleringsbeleid.

Procedure

Voor deze thema’s ke gemeenten povoorstellen indienen. Aan de hand van de ervaringen die met de poen ke worden opgedaan, bekijkt de provincie of het zinvol is convenanten af te sluiten met gemeenten, corporaties en bouwbedrijven. In dergelijke convenanten kan eventueel het vervolgtraject voor het duurzaam bouwen worden vastgelegd. Volgens een woordvoerster van de provincie Groningen hebben inmiddels al diverse gemeenten interesse getoond om povoorstellen in te dienen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels