nieuws

Geen dubbelglas zonder isolatie van vloer

bouwbreed

“Er zou eigenlijk geen dubbelglas meer moeten worden toegepast als niet gelijktijdig vloerisolatie onder de beganegrondvloer wordt aangebracht.” Dat is de mening van Tonzon, die in deze mening wordt gesteund door TNO-Bouw.

Deze conclusie wordt tevens versterkt door de beheerders van woningen, waarbij Tonzon-vloerisolatie aanvankelijk als vrije keuze aan de bewoners is overgelaten. Daarbij is gebleken dat klachten over vochtproblemen uitsluitend bij die woningen voorkwamen, waarin wel dubbelglas is toegepast, maar geen vloerisolatie is aangebracht. De klachten zijn bij niet geisoleerde vloeren eensluidend. Vocht en schimmel in de vloerbedekking, langs de plinten en onderaan de meubels. Het verhaal van onvoldoende ventileren door de bewoners ging volgens Tonzon te Enschede in dit geval niet meer op, omdat het gedrag van de bewoners van de beide typen proefwoningen niet zoveel verschilt. Vochtproblemen en vochtvorming treden altijd op bij de koudste oppervlakken in een vertrek.

Bij uitvoering van ramen met enkelglas zijn vaak deze oppervlakken ook de koudste in een vertrek. Vandaar dat het vocht condenseert op het glas. Na het plaatsen van dubbelglas is het glas niet langer het koudste oppervlak en verschuift het koudste punt in de meeste gevallen naar de ongeisoleerde vloer. Deze wordt dan de bron van de vochtophoping. Bij een goed geisoleerde vloer wordt de oppervlaktetemperatuur zo hoog, dat de ramen als vanouds het koudste punten in het vertrek worden, waardoor deze bij afkoeling van de kamer weer beslaan. In feite een ‘gezonde’ situatie.

Behalve dat TNO-Bouw uiteindelijk heeft toegegeven, dat vloerisolatie in woningen die zijn voorzien van dubbelglas, van belang is, is ook de Stichting Bouwresearch hiervan overtuigd geraakt. Het is in voorgaande jaren een langdurig discussiepunt geweest. Het heeft er zelfs toe geleid, dat de stichting een inlegvel aan haar publikatie 265 ‘vocht in bestaande woningen’ heeft toegevoegd.

Uit een eerder onderzoek van de Vakgroep Humane Epidemiologie en Gezondheidsleer blijkt zonneklaar, dat de huisstofmijt in beganegrondvloeren met vloerisolatie aanmerkelijk minder voorkomen, dan in vloeren zonder deze isolatie. Vloerisolatie komt derhalve niet alleen de vochthuishouding in een woning ten goede maar verbetert ook de gezondheidsomstandigheden van het binnenmilieu.

Reageer op dit artikel