nieuws

Geen draad nodig bij hoogtebesturing

bouwbreed

Bij de renovatie van de Zwanenburgbaan op Schiphol maakt men dankbaar gebruik van een nieuw produkt dat is ontwikkeld door Roadware uit Apeldoorn, hetzelfde bedrijf dat ongeveer een jaar geleden het Pave Calc-systeem introduceerde. Juist hier, waar grote prioriteit dient te worden gegeven aan vlakheid van het te plaatsen oppervlak, blijkt de elektronische hoogtebesturing van Ascos optimaal te voldoen.

Een klein jaar geleden introduceerde Roadware het computerprogramma PaveCalc. Door gebruik te maken van dit systeem kan men in een oogopslag zien hoeveel asfalt men moet gaan draaien bij het overlagen van bestaande asfaltwegen en waar men eventueel zou moeten frezen. Het berekenen van de juiste laagdikte en het eventueel wijzigen van laagdikten wordt door PaveCalc geregeld. Het programma heeft hiervoor slechts de hoogten nodig van de oude situatie. Deze waterpassing kan handmatig in het programma worden ingevoerd of wanneer deze met een meetstation worden opgenomen digitaal worden ingelezen en verwerkt door het programma.

Van dezelfde ontwerper is Ascos (Asfalt Control System). Het betreft hier een computergestuurd hoogtebesturings- en registratiesysteem voor afwerkmachines. Beide systemen vullen elkaar uitstekend aan ofschoon beide afzonderlijk ook ke werken.

Schiphol

De Luchthaven Schiphol is een dynamisch bedrijf. De ‘skyline’ verandert voortdurend als gevolg van de snelle ontwikkelingen in de luchtvaart. Onder de noemer Schiphol 2000 is de luchthaven momenteel bezig met het verdubbelen van de capaciteit. In feite betekent dit de bouw van een tweede luchthaven op een luchthaven in vol bedrijf.

Omdat dit moeilijk oplosbare problemen met zich meebrengt heeft Schiphol voor de realisatie hiervan gekozen voor een combinatie van grote Nederlandse aannemers, die enerzijds veel ervaring hebben met werken op Schiphol en anderzijds in staat zijn in een korte tijd, op een vrij klein werkterrein en onder moeilijke omstandigheden een grote produktie te leveren.

KLS 2000, waarin zijn verenigd: Ballast Nedam Wegenbouw; Hollandse Wegenbouw Zanen; Koninklijke Wegenbouw Stevin en Vermeer Grond en Wegen verzorgt de uitvoering van alle omvangrijke bouw- en wegenbouwkundige activiteiten en is daarnaast verantwoordelijk voor Planning en Coordinatie, zodat bouwplannen op elkaar worden afgestemd en de luchthaven zo ongestoord mogelijk kan blijven functioneren. De organisatie van KLS 2000 is volledig ingericht op deze hoofdtaken.

Baanrenovatie

Een van de werkzaamheden die KLS 2000 uit dient te voeren is de renovatie, en uitbreiding, van Zwanenburgbaan. Niet alleen voldeed de vlakheid van deze baan niet meer aan de normen doch bovendien was deze baan tot eind mei van dit jaar slechts geschikt voor eenrichtings(lucht)verkeer.

Ter verbetering van deze hoofdbaan zal ca. 40.000 ton nieuw asfalt van een speciale samenstelling worden opgebracht. Het te bewerken baanoppervlak heeft een lengte van 3800 meter en een breedte van ca. 60 meter. Voor de aan- en afvoer van de vliegtuigen dienen daarnaast nieuwe rol- of taxibanen te worden aangelegd. Dit werk dient ca. 23 juli te worden opgeleverd, waarna men nog een week de tijd nodig heeft om deze baan vliegtechnisch op orde te brengen. Per 1 augustus kan dan weer het reguliere vliegverkeer van deze baan gebruik maken.

Tijdslimiet

Mede dankzij het feit dat een aantal asfaltafwerkingsmachines zijn uitgerust met het nieuwe Ascos-systeem kan deze krappe tijdslimiet gehaald worden. Op de Zwanenburg-baan draait momenteel een Vogele Super 1800 op rupsen en een Demag DF 110 C met Ascos.

Dit hoogtebesturings- en registratiesysteem geeft nadat de lijst met laagdiktes, gekoppeld aan kilometrering is ingevoerd een perfecte sturing aan de machines. Tot dusver werd de hoogtedraad als referentiehoogte met behulp van hoogtemeters permanent afgetast. De afstand tussen de hoogtedraad en de zojuist aangebrachte laag werd dus gemeten. Ascos kent echter op basis van de intervalposities de van te voren vastgestelde laagdiktes, en vergelijkt deze met de actuele laagdikte, dus de afstand ten opzichte van de ondergrond. Het cijferen of draadspannen behoort dus tot het verleden met dit nieuwe systeem.

Het meten gebeurt met behulp van twee zogenaamde ultrasone hoogtegevers die links en rechts aan de balk van de afwerkmachine gemonteerd zijn, in combinatie met de uitslag van de nivelleercilinder aan het trekpunt. Ascos berekent per 10 cm een nieuwe hoogte op basis van de ingevoerde laagdikte en beslist of en hoeveel het trekpunt voor de balk versteld moet worden. Naast de gewenste laagdiktes kan men ook het dakprofiel van de balk aansturen aan de hand van de in PaveCalc berekende waarden.

De plaatsbepaling van de machine kan gedaan worden door middel van een meetwiel dat achter de balk is gemonteerd of met behulp van radar waardoor men contactloos kan werken, hetgeen grote voordelen heeft.

Controle van de afstanden, intervalposities, kan worden gedaan door het plaatsen van een piket om bijvoorbeeld 50 meter. Via een door Ascos aangestuurd gebruiksvriendelijk touch-screen kan de balkman oog houden op het werk.

Registratie

Alle gegevens van een bepaald werk ke op een magneetkaart worden gezet en als kant en klaar programma op de bouwplaats, bij aanvang van het werk, worden ingevoerd. Het systeem biedt tevens als optie de mogelijkheid om, los van de theoretisch gewenste laagdiktes te registreren wat er werkelijk is aangebracht.. E.e.a. betekent dat dezelfde of een andere kaart alle gewenste gegevens kan vastleggen waarna deze op kantoor verwerkt ke worden.

In Ascos heeft producent Roadware een dusdanige reserve-capaciteit ingebouwd dat op een simpele wijze kan worden uitgebreid. Dit zowel op het uitvoeringsvlak als in machine-technische sfeer. Hierdoor is het o.m. mogelijk Ascos te gebruiken als ‘black-box’ voor uitvoering en technisch personeel.

Op dit moment ontwikkelt Roadware een systeem om de gegevensoverdracht vanaf de installatie naar de verwerkingsunits te automatiseren.

In principe kan Ascos op alle op de markt zijnde asfaltafwerkmachines worden gebruikt. Deze dienen echter wel voorzien te zijn van het Agtek (AGL) nivelleerautomaat.

Directeur Joop Mennink van Roadware plaatst de magneetkaart in de Ascos-processor, een ‘stand-alone’ op basis van een Motorola MC68302.

Reageer op dit artikel