nieuws

Forse uitbreiding van warmte- krachtcentrale in Delfzijl

bouwbreed Premium

De grootste warmte-krachtcentrale van Nederland, Delesto BV in Delfzijl, gaat voor f. 500 miljoen uitbreiden. De huidige produktiecapaciteit zal toenemen tot ongeveer 500 megawatt. De aandeelhouders Akzo Nobel en energiedistributiemaatschappij EDON hebben hieraan hun goedkeuring gegeven aan de plannen. Delesto is een moderne aardgasgestookte warmte-krachtcentrale, die stoom en elektriciteit levert aan de Akzo Nobel bedrijven en derden in Delfzijl.

Ook wordt een aanzienlijk gedeelte van de elektriciteitsproduktie geleverd aan EDON. Door gebruik van restwarmte heeft de warmte-krachtcentrale een rendement van 90 procent. De nieuwe centrale levert 290 megawatt waardoor de totale produktie van Delesto komt op 500 megawatt. De bouw van de nieuwe centrale, naast de huidige, begint in 1996. In 1999 wordt de centrale in gebruik genomen. De vergunningen voor het po zijn verstrekt. De moderne centrale kan met eenzelfde stoomafzet aanzienlijk meer elektriciteit produceren. Het efficiente gebruik van aardgas levert een jaarlijkse besparing op van circa 200 miljoen kubieke meter van deze brandstof. Dat komt overeen met het verbruik van 80.000 huishoudens.

Reageer op dit artikel