nieuws

Drenthe krijgt steunpunt voor monumentenzorg

bouwbreed Premium

De provincie Drenthe is begonnen met een proefpo voor monumentenzorg. Vijf werkgroepen bestuderen het komende jaar verschillende aspecten van beheer, behoud en onderhoud van de monumenten in deze provincie. In het po werken provincie en gemeenten nauw samen. Dit bleek op het symposium ‘Gebouwde Cultuur’ dat in Assen werd gehouden.

Niet bekend

Het is niet de bedoeling dat in Drenthe een grote organisatie op het gebied van monumentenzorg wordt opgericht. Wel moet deze de beschikking krijgen over deskundige medewerkers. “In principe moeten gemeenten met alle vragen op het terrein van de monumentenzorg bij het steunpunt terecht komen”, aldus Kool. Verder zal het steunpunt advies geven over stads- en dorpsgezichten die behouden moeten blijven en over technieken die ke worden toegepast bij restauratiewerkzaamheden. De Rijksdienst voor de monumentenzorg en het nationaal restauratiefonds werken samen met het steunpunt.

Andere werkgroepen houden zich bezig met onder meer de financiele aspecten van het onderhoud van monumenten, werkgelegenheid en opleidingsmogelijkheden.

Ontwikkeling

Naast het steunpunt voor monumentenzorg kreeg op het symposium de toekomstige ontwikkeling van de provincie veel aandacht. Landschapsarchitect Eric Santhagens wees er op dat de overheid greep moet houden op stads- en dorpsuitbreiding. “Het is onrealistisch te denken dat het verstedelijkingsproces kan worden gestopt, dat hoeft ook niet, maar het moet in banen worden geleid. Daarbij is het van groot belang vorm te geven aan de ruimte, zowel binnen als buiten de bebouwde kom”, aldus Santhagens.

Zijn collega J. Boon pleitte er voor de structuur van het landschap te handhaven. Deze structuur moet worden opgenomen in in de planvorming. Boon: “Op basis van deze structuur ke bestaande, hiervan afgeleide cultuurpatronen gerespecteerd of verder ontwikkeld worden.”

Reageer op dit artikel