nieuws

Den Haag zet ‘kroon’ op stadsvernieuwingswijk

bouwbreed Premium

Na twintig jaar is het einde van de stadsvernieuwing in de Haagse Schilderswijk-centrum in zicht. Deze week geeft verantwoordelijk wethouder Peter Noordanus het startsein voor de laatste ronde. Die behelst de aanpak van veelal openbare ruimte bij al eerder opgeleverde woningcomplexen. Den Haag trekt hiervoor ruim f. 6 miljoen uit.

Onder de noemer ‘Narooiprogramma’ worden de komende vijf jaar zo’n veertien poen aangepakt in de wijk Schilderswijk-centrum.

Het was deze wijk waar in 1975 de stadsvernieuwing is begonnen. Nu, twintig jaar later, zit de klus er bijna op. De vroeger als arbeiderswijk bekend staande buurt is dan helemaal vernieuwd. Echter, met als doel om de kroon op het werk te zetten, worden de delen waar toen niet zoveel aandacht voor bestond alsnog aangepakt.

Hierbij gaat het in de meeste gevallen om de inrichting en de veiligheid van de openbare ruimte. Diverse pleinen en binnenterreinen die slecht functioneren worden in het kader van het narooiprogramma aangepakt en opgeknapt.

Lijst

In samenspraak met bewoners, woningbouwverenigingen en gemeentelijke diensten is een lijst gemaakt van de slechtste plekken in het deelgebied Schilderswijk-centrum.

De lijst van het ‘narooiprogramma’ waarvoor de gemeenteraad f. 6 miljoen heeft uitgetrokken, telt nu in totaal veertien poen. De werkzaamheden varieren per po. Zo wordt bijvoorbeeld in het project waar wethouder Noordanus deze week net startsein geeft, niet alleen het binnenterrein verbeterd maar komt er ook een beveiliging van de bergingen en aan beheerplan voor de periode wanneer de werkzaamheden zijn afgerond. In een ander geval wordt een hofje heringericht en de omliggende straten aangepakt.

Betrokkenheid

Centraal bij de uitvoering van de poen staat volgens een gemeentewoordvoerster de betrokkenheid van bewoners. “Niet alleen de wens om een en ander aan te pakken maar ook de bereidheid bij bewoners om na afloop de boel te onderhouden speelt mee bij het op de lijst plaatsen van het rooiprogramma.” Voor ieder po wordt daarom een projectgroep samengesteld waarin naast de corporaties ook de bewoners zitting hebben.

De uitvoering van het totale ‘Narooi-programma’ neemt vijf jaar in beslag.

Reageer op dit artikel