nieuws

Deel zwembad Sittard monument

bouwbreed

De gemeente Sittard heeft een plan ontwikkeld, om het nog niet gesloopte deel van het voormalige zwembad in het stadspark tot monument te verklaren, te restaureren en een nieuwe bestemming te geven.

De bedoeling is om het karkas te gebruiken als entree tot het park en uit te rusten met een buhne, zodat het ook gebruikt kan worden als decor voor uitvoeringen. Daartoe zullen de nog aanwezige baden worden gesloopt. Tegelijkertijd zal het park worden heringericht en uitgerust met verlichting.

De totale kosten van de uit te voeren werkzaamheden worden geraamd op f. 585.000. Het op 17 juni 1933 geopend buitenbad werd in de jaren tachtig gesloten. Daarna fungeerde het jarenlang als forellenvijver, maar ook aan die activiteit kwam een einde. Vervolgens werd het leegstaande complex door de jeugd in brand gestoken. Alleen de baden en de voorkant van het gebouw bleven gespaard.

Reageer op dit artikel