nieuws

Compromis over aanleg IJsselbandijk

bouwbreed

De IJsselbandijk tussen Rijksweg 12 en Lathum kan waarschijnlijk op korte termijn op veilige hoogte gebracht worden. Dat bleek tijdens een hoorzitting bij de Raad van State in Den Haag.

Volgens de Landelijke Coordinatiecommissie Dijkversterkingen is de huidige doorbraakkans van dit dijkvak eens in de 300 jaar. Rijkswaterstaat, de Unie van Wetenschappen en gedeputeerde staten van Gelderland schatten de kans hoger in, namelijk eens in de 100 jaar. Dat was voor GS aanleiding om er mee akkoord te gaan dat het dijkvak wordt aangepakt in het kader van de Deltawet grote rivieren. De Raad behandelde de beroepen, die zijn ingesteld tegen de ophogingsplannen voor de IJsselbandijk. Tijdens de hoorzitting bleek dat voor en tegenstanders elkaar inmiddels hebben gevonden in een compromis. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State gaat zich nu buigen over dit compromis.

Reageer op dit artikel