nieuws

College Rotterdam steunt po RandstadRail

bouwbreed Premium

Het Rotterdamse college van B en W zal het dagelijks bestuur van de Stadsregio Rotterdam laten weten positief te staan ten opzichte van de nota ‘RandstadRail’ en het daaruit voortvloeiende po ‘RandstadRail Noordrand Rotterdam’.

In de onlangs aangeboden nota wordt een systeem gepresenteerd van hoogwaardig railvervoer in de zuidvleugel van de Randstad.

Dit zal leiden tot een hoogwaardig openbaar vervoersysteem in en tussen de regio Rotterdam en Haaglanden, een lijnvoering waarbij met een voertuig zowel over metro- als spoorlijnen gereden kan worden en met gebruikmaking van bestaande infrastructuur van de NS.

Het po ‘RandstadRail Noordlijn Rotterdam’ moet resulteren in een definitief ontwerp voor een RandstadRail-verbinding tussen metrostation CS en de Hofpleinlijn. Hiervoor is in de meerjarenbegroting van het Rijk f. 350 miljoen gereserveerd. Het po houdt het doortrekken van de noord-zuid metrolijn in noordelijke richting in. Doortrekking naar de regio Haaglanden is afhankelijk van de inrichtingsplannen voor het gebied ten noorden van Rotterdam.

Reageer op dit artikel