nieuws

Bouw overweegt juridische stappen tegen arbeidsvoorziening

bouwbreed

De vakopleidingsinstituten in de bouw overwegen het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening juridisch aan te pakken wanneer ze zich niet houdt aan de uitbetaling van de Kaderregeling Bedrijfstakgewijze Scholing. Deze subsidie voor het leerlingstelsel is namelijk opgezet volgens een open einde-systeem. Door bezuinigingen bij het CBA wordt er nu echter gekort op de KBS.

In een gisteren verschenen persbericht meldt Arbeidsvoorziening f. 30 miljoen extra uit te trekken voor ‘knelpunten in het leerlingstelsel’. Dit bedrag is echter bij lange na niet genoeg om het gat dat tussen de KBS-aanvragen en het beschikbare geld gaapt te dichten.

De KBS is in grote lijnen opgebouwd uit drie componenten. Zo is er een structurele voorziening voor leermiddelen, een bedrag per gesloten leerovereenkomst en tenslotte een bedrag voor gemeenschappelijke opleidingsactiviteiten. Voor de vakopleidingsinstituten in de bouw is deze subsidie, naast een bijdrage uit het eigen O en O-fonds en enkele winstgevende activiteiten, de belangrijkste bron van inkomsten. De open einde-constructie die het CBA hanteerde voor deze subsidie houdt in dat er altijd werd uitbetaald, ongeacht het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Wel heeft het CBA een maximum-bedrag gehanteerd, in de veronderstelling dat dit niet overschreden zou worden. Bij de aanvragen voor dit jaar bleek dit echter wel het geval te zijn. Op grond hiervan, en het krappe budget van het CBA, heeft Arbeidsvoorziening besloten de open einde constructie te verlaten en een forse bezuiniging in te voeren. Zo is besloten de subsidie-aanvragen naar volgorde van binnenkomst te honoreren tot het fonds is uitgeput. De stichting vakopleiding Hout- en Meubel is hierdoor bijvoorbeeld fors gedupeerd omdat zij haar aanvragen iets later indiende dan de andere instituten.

De vakopleidingsinstituten werd tevens door het CBA gevraagd de subsidie-aanvragen voor de gemeenschappelijke opleidings-activiteiten met een kwart te verminderen. De opleidingsinstituten in de bouw hebben hier geen gehoor aan gegeven, omdat zij van mening zijn dat ze dit geld daadwerkelijk nodig hebben en er ook recht op hebben.

Dwingen

De opleidingsinstituten zijn nu druk in onderhandeling met het CBA om een en ander op te lossen. Volgens ingewijden wordt echter, wanneer het CBA niet over de brug komt, tevens overwogen een juridische procedure om de Arbeidsvoorziening te dwingen alle subsidies te honoreren. Het CBA zou zich, door ineens de open einde-constructie te verlaten en bezuinigingen door te voeren, schuldig maken aan onbehoorlijk bestuur. Een woordvoerder van de opleidingsinstituten in de bouw wil geen commentaar geven op de situatie omdat de onderhandelingen in ‘een precaire fase’ zijn beland.

Reageer op dit artikel