nieuws

Bos Kalis en Ballast Nedam halen Sont-orders binnen

bouwbreed Premium

De onderhandelingen van opdrachtgever *resundskonsortiet A/S met de twee internationale aannemerscombinaties voor aanleg van twee onderdelen van de vaste oeververbinding over de Sont tussen Denemarken en Zweden, zijn met gunningen afgerond. Bos Kalis Westminster Dredging en Ballast Nedam spekken daarmee hun orderportefeuille.

Het po voor de vaste oeververbinding zal bestaan uit een brug/tunnelverbinding met een totale lengte van 16 km tussen Kastrup bij Kopenhagen en Lernacken aan de Zweedse kust bij Malmo. Sinds begin vorige maand werd door de opdrachtgever met de twee aannemerscombinaties Oresund Tunnel Contractors met Bos Kalis Westminster Dredging en *resund Marine Joint Venture met Ballast Nedam Baggeren overleg gevoerd over hun aanbiedingen. Die onderhandelingen zijn nu afgerond.

*resund Marine Joint Venture kreeg baggerwerk opgedragen met een totale waarde van f. 410 miljoen. Dat omvat het opspuiten van een eilandencomplex, het verdiepen van twee vaargeulen, de aanleg van oeverbeschermingen en het baggeren van een tunnelsleuf voor een afgezonken tunnel. Het aandeel van Ballast Nedam hierin bedraagt circa f. 160 miljoen.

Tunnelcontract

De andere deelnemers in dit poonderdeel zijn Per Aarsleff AS uit Denemarken en het Amerikaanse Great Lakes Dock en Dredge. Bij het begin van de onderhandelingen maakte ook Rohe Nielsen AS deel uit van de joint venture, maar dit Deense bedrijf heeft gaande de onderhandelingen om onbekende redenen afgehaakt.

De aannemerscombinatie Oresund Tunnel Contractors met Bos Kalis Westminster Dredging BV heeft het werk gegund gekregen voor aanleg van de afgezonken tunnel van Kastrup onder de vaargeul de Drogden naar een nog aan te leggen kunstmatig eiland in de Sont, waar de tunnel zal aansluiten op het brugtraject naar de Zweedse kust. Het tunnelcontract omvat het ontwerp en de bouw van een tunnel met een lengte van ongeveer 3,7 km met de in- en uitritten en bijbehorende gebouwen.

De voorbereidingen voor de tunnelbouw zullen dit jaar beginnen. Dan wordt het ontwerp gemaakt en wordt de fabriek voor de bouw van de tunnelelementen opgezet. In de zomer van 1996 kan het storten van de elementen beginnen die in 1997 zullen worden afgezonken. In het jaar 2000 zal de tunnel worden opgeleverd.

Fabriek

De tunnel zal bestaan uit 200 geprefabriceerde elementen met elk een lengte van 175 m, een breedte van 40 m en een hoogte van ruim 8 m. De dwarsdoorsnede biedt voldoende ruimte voor drie tunnelbuizen. Twee voor een rijbaan met twee rijstroken en een derde voor gebruik als servicetunnel. De fabriek voor de elementen die zo’n 50.000 ton per stuk wegen wordt opgezet in de omgeving van Kopenhagen. Na produktie worden ze naar de afzinklocatie gesleept om te worden afgezonken. De tunnel wordt vervolgens afgedekt met stortsteen.

De bouwlocaties van de in- en uitritten en bijbehorende gebouwen bevinden zich op een landaanwinning bij de Deense kust en op het kunstmatige eiland in de Sont. Oresund Tunnel Contractors is tevens verantwoordelijk voor de elektrische en mechanische installaties en de aanleg van de auto- en spoorwegen in de tunnel.

Milieuzorg

Oresund Tunnel contractors besteedt veel zorg aan de milieu-aspecten van dit po. Gedurende de duur van het werk zal een milieu-deskundige de werkzaamheden controleren. De milieuzorg is een onderdeel van een uitgebreid kwaliteitssysteem, waarin tevens de kwaliteit en de veiligheid van zowel het werk als van de werkomstandigheden aan de orde komen. Oresund Tunnel Contractors bestaat uit vijf bedrijven: NCC International AB, Dumez/GTM International SA, E.Phil en Son AS, John Laing Construction Ltd en Bos Kalis Westminster Dredging. Morrison Knudsen Corporation uit de Verenigde Staten, die eerst deel uitmaakte van het consortium is vanwege financiele problemen teruggetreden.

Reageer op dit artikel