nieuws

Bonus/malus toch per 1 juli geschrapt

bouwbreed Premium

Als de Eerste Kamer in september akkoord gaat met het wetsvoorstel om de bonus/malus in de wao te schrappen, is deze omstreden regeling met terugwerkende kracht vanaf 1 juli van de baan. Dat zegt het ministerie van sociale zaken.

Volgens het wetsvoorstel komt er met ingang van deze datum een einde aan de regeling dat bedrijven een boete moeten betalen als een personeelslid in de wao verdwijnt en een beloning ontvangen als ze een gedeeltelijk arbeidsongeschikte in dienst nemen. Het systeem bleek in de praktijk niet tot meer banen voor wao’ers te leiden.

De Tweede Kamer heeft het voorstel nog net op tijd behandeld, maar dat lukte niet meer in de senaat. Daar komt het pas na het zomerreces aan de orde, maar volgens Sociale Zaken hoeft het oponthoud geen gevolgen te hebben voor de ingangsdatum ervan.

Het kabinet wilde de bonus/malus oorspronkelijk pas per 1 januari 1996 afschaffen. Op die datum komt er een systeem van premiedifferentiatie in de wao. Onder druk van de Tweede Kamer besloot staatssecretaris Linschoten (sociale zaken) de wao-boetes al per 1 juli af te schaffen.

Reageer op dit artikel