nieuws

Betonverwerkingsbedrijf zit zonder terrazzo-vergunning

bouwbreed

De Sociaal-Economische Raad uit Den Haag hoeft niet terug te komen op de weigering om betonverwerkingsbedrijf Dauphin BV uit Berghem een vergunning te verlenen voor het uitoefenen van het terrazzobedrijf.

Dat heeft het College van Beroep voor het Bedrijfsleven(CBB) in Den Haag beslist. Daar ging het bedrijf in beroep tegen het besluit van de Sociaal-Economische Raad om de vergunning te weigeren.

De bedrijfsleider en de beheerder van het bedrijf beschikken niet over bewijsstukken waaruit blijkt dat zij over diploma’s handelskennis en vakbekwaamheid beschikken. Zij hebben daarom bij de Sociaal Economische Raad een ontheffingsaanvraag ingediend zodat ze zonder de wettelijk vereiste papieren zouden ke doorwerken.

De Raad liet daarop weten dat of de beheerder of bedrijfsleider een bekwaamheidsproef diende af te leggen voor zowel het terrazzobedrijf als handelskennis. De beheerder faalde tot twee maal toe voor het eerste onderdeel. De proef handelskennis heeft hij wegens ziekte nooit afgelegd.

In het beroep bij het CBB heeft de ondernemer aangevoerd dat de afgelopen jaren voldoende ervaring is opgedaan in de praktijk.

“De ervaring opgedaan in een in strijd met de wet uitgeoefend bedrijf kan niet in de plaats treden van het met gunstig resultaat deelnemen aan de proeven”, is de reactie van de Sociaal-Economische Raad.

Het CBB heeft nu geoordeeld dat de Raad dit standpunt terecht heeft ingenomen.

Reageer op dit artikel