nieuws

Beschuldiging corruptie treft Duitse aannemers

bouwbreed

Het Duitse bouwconcern Hochtief uit Essen heeft twee directieleden op non-actief gesteld. Tegen hen bestaat de verdenking dat ze door middel van omkoping opdrachten van het autoconcern Opel binnenhaalden. Ook over het grootste Duitse bouwbedrijf Philipp Holzmann doen berichten over het betalen van steekpenningen de ronde. In de afgelopen tijd stroomde er over de Bondsrepubliek een ware vloedgolf aan beschuldigingen van economische criminaliteit.

Woordvoerder Lang van Hochtief laat desgevraagd weten dat het Openbaar Ministerie een zaak voorbereidt tegen twee niet nader genoemde medewerkers. De twee zijn vooralsnog van hun taken ontheven. Het concern zegt aan het onderzoek alle medewerking te zullen geven. Het bouwconcern merkt daarbij op dat het om voorvallen gaat die reeds enkele jaren geleden plaats vonden. Na de aankondiging van het openbare onderzoek volgde de voorbereiding van een intern onderzoek dat nog gaande is. Hochtief kondigde aan de gevolgen te zullen accepteren wanneer blijkt dat de beschuldigingen op waarheid berusten. In een algemene mededeling maakte Opel bekend dat het concern geen opdrachten meer verstrekt aan bedrijven die op een of andere wijze bij de omkopingsaffaires betrokken zijn. Het concern raadde de toeleveranciers aan met alle rechtsmiddelen op te treden tegen mogelijk schuldige medewerkers en over deze kwesties tekst en uitleg te geven.

Huiszoekingen

Woordvoerder Pfeiffer van het aannemersconcern Philipp Holzmann uit Frankfurt/Main stelt met nadruk dat het niet verwikkeld is in de omkoopaffaire die Opel parten speelt. Berichten over huiszoekingen door het openbaar ministerie en de (fiscale) recherche wijst hij van de hand. Officier van justitie Spohn van de landsrechtbank in Darmstadt voegt daar aan toe dat Holzmann geen onderwerp van onderzoek is. Het openbaar ministerie gaat momenteel de gangen na van 244 verdachten. Daartoe behoren 40 bedrijven die mogelijkerwijs medewerkers van Opel hebben omgekocht. Onder het genoemde aantal verdachten bevinden zich ook 65 deels voormalige Opelmedewerkers. Functionarissen van de afdeling bedrijfsgebouwen worden ervan verdacht dat ze in plannen voor te bouwen panden onderdelen opnamen waarvan de betrokkenen van tevoren al wisten dat ze niet tot uitvoering zouden komen. De afdeling inkoop stelde overeenkomstige rekeningen met te hoge bedragen op. Mede daardoor leed Opel een schade van om en nabij f. 12,3 miljoen.

Criminaliteit

De Duitse justitie registreerde in 1994 62 037 gevallen van economische criminaliteit; 34,7 procent meer dan in 1993. Onder de noemer ‘economische criminaliteit’ vallen onder meer alle zaken die de economische rechter behandelt. De statistiek gaat evenwel niet in op kwesties die zonder de inzet van de (fiscale) recherche worden opgelost. In sommige gevallen spelen enkele bouw- en/of toeleverende bedrijven een rol in de affaires.

Te denken valt bijvoorbeeld aan poontwikkelaar J. Schneider die zich voor bedrog, valsheid in geschrifte, bedrieglijke bankbreuk, kredietbedrog en belastingontduiking moet verantwoorden. Schneider richtte voor zo’n f. 4,5 miljard schade aan. Een ander spraakmakend voorbeeld biedt de failliet verklaarde fabrikant van sportvloeren Balsam uit Steinheim.

Het chemieconcern Hoechst becijferde in 1993 een verlies van meer dan f. 22,4 miljoen als gevolg van onder meer vervalste rekeningen van een bouwmaterialenhandel. In Rostock doet de officier van justitie onderzoek naar de Hamburgse ondernemer C. Thesenfitz. Deze nam eerder 15 voormalige staatsbouwbedrijven over van de Treuhand-organisatie; naar verluidt met de bedoeling er alles van waarde uit te halen en het restant vervolgens van de hand te doen.

Bondsminister van justitie Leuthheuser-Schnarrenberger liet intussen weten zich te zullen inzetten voor hogere straffen in corruptiezaken. Het huidige maximum van een jaar moet volgens haar worden verhoogd tot vijf jaar.

Reageer op dit artikel