nieuws

Bedrijfsverenigingen verdwijnen definitief

bouwbreed Premium

De bedrijfsverenigingen, waaronder dus ook die in de bouw, worden per 1 januari 1997 opgeheven. Ze voeren tot nu toe de sociale verzekeringen (ziektewet, ww en wao) uit en worden door de sociale partners bestuurd. In hun plaats komen er onafhankelijke professionele uitvoeringsorganisaties. Deze moeten in de regio achter een loket gaan samenwerken met arbeidsbureaus en sociale diensten.

Met het besluit verkleint de Kamer definitief de invloed van werkgevers en werknemers op de uitvoering van de sociale zekerheid. Verder werd ingestemd met de taakomschrijving van de voorzitter van het Tica, oud PvdA-kamerlid Buurmeijer. Het Tica is de organisatie die tot de opheffing per 1 januari 1997 de coordinatie tussen de bedrijfsverenigingen verzorgt.

Buurmeijer moet op korte termijn advies uitbrengen over de manier waarop de regionale uitvoering van de ww en wao kan plaatsvinden.

Onduidelijkheden

Per 1 januari 1997 komt er een landelijk bestuur, dat de uitvoering van de sociale zekerheid op contractbasis uitbesteedt aan organisaties als het GAK, de GUO en de SVB.

Wel signaleerde de Kamer een aantal onduidelijkheden in de plannen van de staatssecretaris. Dat geldt met name voor de toekomstige invloed van de sociale partners in het landelijk bestuur en voor de gewenste samenwerking op regionaal niveau.

Staatssecretaris Linschoten van Sociale Zaken erkende dat er sprake is van openstaande punten. Maar Tica-voorzitter Buurmeijer krijgt volgens de bewindsman juist de opdracht om hierover advies uit te brengen.

Macht

Wel beaamde Linschoten de opvatting van de coalitiepartijen PvdA, VVD en D66 dat de feitelijke macht bij het landelijk bestuur moet liggen. De zogenoemde sectorcommissies, waarin sociale partners wel nog voor hun belangen mogen opkomen, hebben slechts een adviserende rol.

Ook de samenwerking op regionaal niveau moet nog nader worden uitgewerkt. De staatssecretaris was het eens met de Kamer dat “de regie” in de regio moet komen te liggen. Dat is nodig omdat op regionaal niveau het best kan worden ingespeeld op de mogelijkheden van een werkzoekende. Bovendien kan de een-loket benadering alleen op regionaal niveau gestalte krijgen.

Reageer op dit artikel