nieuws

Amsterdam wil Centrum voor Moderne Muziek

bouwbreed

Staatssecretaris Nuis van cultuur moet in de komende kunstenplanperiode (1997-2000) f. 1,5 miljoen extra uittrekken voor het Centrum voor Moderne Muziek in Amsterdam. De gemeente Amsterdam heeft al veel geld gestoken in de voorbereidingen van het po en wil dat ook het Rijk duidelijk maakt dat het achter de plannen staat.

De Raad voor de Kunst steunt dat, zo blijkt uit een advies aan de staatssecretaris.

De raad beseft dat Nuis die toezegging niet zomaar kan doen. Het betekent dat hij een voorschot neemt op het volgende Kunstenplan. Toch meent de raad dat er dwingende redenen zijn om in dit geval af te wijken van de normale procedure.

Muziekcentrum De IJsbreker ijvert al een aantal jaren voor de komst van een nieuw muziekcentrum. Samen met andere instellingen als Gaudeamus, Donemus, het Asko Ensemble en het Schonberg Ensemble heeft De IJsbreker zijn zinnen gezet op het Zuiveringsgebouw op het terrein van de Westergasfabriek in Amsterdam. Voor de verbouwing is f. 31 miljoen nodig. De gemeente Amsterdam heeft f. 15 miljoen toegezegd. De nu gevraagde extra subsidie is voornamelijk bedoeld voor de hogere huurkosten die de verschillende instellingen in het nieuwe gebouw kwijt zullen zijn. Na de verbouwing naar het ontwerp van architect Paul Verhey telt het Zuiveringsgebouw twee concertzalen voor 200 en 600 bezoekers.

Reageer op dit artikel