nieuws

Alphen a/d Rijn verliest geding tegen Proper-Stok

bouwbreed

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het kort geding tegen projectontwikkelaar Proper-Stok verloren. De ontwikkelaar moet, zo heeft de president van de Haagse Arrondissementsrechtbank mr. A.H. van Delden bepaald, de koopaannemings/overeenkomsten met 22 kopers van nieuwbouwwoningen in Alphen aan den Rijn nakomen. Met deze uitspraak wordt een rem gezet op het buiten de Huisvestingswet om afschermen van de regionale woningmarkt. Alphen gaat in hoger beroep.

In de visie van de gemeente Alphen aan den Rijn was de Rotterdamse projectontwikkelaar Proper Stok fors buiten zijn boekje gegaan door 22 van de in totaal 86 woningen te verkopen aan kopers van buiten de regio. Proper-Stok had bij het verkrijgen van de grond een verklaring moeten ondertekenen dat de woningen met een prijsklasse tot f. 260.000 in eerste instantie aan de Alphense inwoners moesten worden verkocht. Tevens zou een lijst van aspirant-kopers, alvorens de koop/aannnemingsovereenkomsten van een handtekening waren voorzien, ter goedkeuring aan het gemeentebestuur worden overlegd.

Van ’t Hof

Voor de verkoop van de 86 woningen schakelde Proper-Stok het plaatselijke makelaarskantoor Van ’t Hof in. Die verzuimde echter twee dingen. Zo putte het bij de verkoop van de woningen uit een bak met gegadigden van waaruit dit pas na uitdrukkelijke toestemming van de gemeente mag, en verzuimde het de lijst van aspirant-kopers aan het gemeentebestuur voor te leggen.

Toen dit uiteindelijk vorige maand uitkwam, bleek het terugdraaien van de overeenkomsten, zoals Alphen aan den Rijn eiste, niet meer mogelijk. De 22 kopers lieten zich niet meer aan de kant zetten en schakelde Vereniging Eigen Huis in. Zo stonden tien dagen geleden de gemeente, Eigen Huis, en Proper-Stok bij de president van de Haagse arrondissementsrechtbank, mr. A.H. van Delden.

Grondtransactie

Alphen aan den Rijn voerde in het kort geding aan dat het contract bij de grondtransactie juist zo was opgesteld om grip te houden op het regionale doorstromingsbeleid. Een beleid dat nu door Proper-Stok grof was doorkruist. Behalve dat Proper-Stok min of meer de dupe is geworden van een laks makelaarskantoor, voerde de ontwikkelaar tevens aan dat de eisen van Alphen aan den Rijn per saldo in strijd zijn met de Huisvestingswet. Een wet die vrije huisvesting garandeert boven de vestigingsprijs van f. 159.000 .

Wanprestaties

Mr. Van Delden wijst de eis van de gemeente nu dan ook af: “De gemeente zal naar andere wegen moeten zoeken om zich op Proper-Stok te verhalen, terzake van de door haar aan Proper-Stok toegeschreven wanprestatie.” In zijn motivatie plaatst de rechtbankpresident eveneens zijn vraagtekens bij het gebruik van de toewijzingsregels. “Het is de vraag of het de gemeente vrijstaat bij de uitvoering van het doorstromingsbeleid gebruik te maken van privaatrechtelijke regelingen. Het gebruik van privaatrecht is niet toegestaan indien daarmee de publiekrechtelijke regeling onaanvaardbaar wordt doorkruist”, aldus Van Delden.

P. Alers van Vereniging Eigen Huis is verheugd over de uitspraak. Hij zegt niet alleen blij te zijn voor de 22 kopers maar vooral over het feit dat hiermee wel jurisprudentie is ontstaan voor andere zaken. “Per slot van rekening zijn er diverse gemeenten die ondanks de Huisvestingswet de regionale woningmarkt proberen dicht te timmeren”, aldus Alers.

Gemeente

“Verbijsterd, teleurgesteld en een besluit waar mijn verstand bij stilstaat.” De Alphense volkshuisvestingswethouder ing. Diederiek S. van der Veen Meerstadt. putte zich uit in superlatieven om zijn teleurstelling over de uitspraak duidelijk te maken. Hij is ook niet van plan om zich er bij neer te leggen. Zo zal de gemeente niet alleen tegen de uitspraak in hoger beroep gaan, maar kan Proper-Stok ook een forse financiele schadeclaim op de deurmat verwachten. Verder wordt het makelaarskantoor Van ’t Hof voor een tijdje in de ban gedaan. Overigens benadrukte Van Veen Meerstadt geen hetze te willen voeren tegen de 22 kopers. “Zij krijgen hun woning wel, dat is nu wel duidelijk”, volgens de wethouder betekent de uitspraak echter wel de bijl aan het regionale volkshuisvestingsbeleid en restrictief beleid ten aanzien van het Groene Hart.

Proper-Stok-Directeur Van der Guchten was niet bereikbaar voor commentaar. Volgens zijn secretaresse geniet hij een welverdiende vakantie.

Reageer op dit artikel