nieuws

Almeerse corporatie: ‘niet in sociale sector bouwen’

bouwbreed

Door het wegvallen van subsidies wordt de produktie in de sociale sector onmogelijk. De financiele kracht van de Almeerse woningcorporaties is ontoereikend om de gevraagde produktie op eigen kracht te genereren. Goedkoper bouwen is geen oplossing voor dit probleem. “Een inferieure kwaliteit is uit den boze.”

Dit stelt de Woningstichting WVA (Woningbouw Vereniging Almere) in het jaarverslag over 1994. In de algemene beschouwingen draait de woningstichting niet om de hete brij heen maar stelt zij onomwonden vast dat het wegvallen van de subsidies de doodsteek voor het bouwen in de sociale sector is.

In het kader van de Vierde Nota -extra moet Almere voor het jaar 2005 zo’n 30.000 woningen wegzetten. Conform de afspraken moet zeventig procent door de marktsector en dertig procent in de sociale sector worden gerealiseerd.

Het is vooral dit laatste waar de Woningstichting WVA geen heil in zegt te zien: “De te realiseren produktie in de sociale sector wordt in belangrijke mate bepaald door het beschikbare subsidie-instrumentarium. Bij het wegvallen van de subsidies wordt de produktie in de sociale sector onmogelijk. De financiele kracht van de Almeerse woningcorporaties is ontoereikend om de gevraagde produktie op eigen kracht te genereren”, aldus de woningstichting in het jaarverslag.

Oplossingen

Om toch enigszins aan de taakstelling tegemoet te komen draagt de Federatie Almeerse Woningcorporaties, het overkoepelende orgaan van de woningbouwverenigingen een drietal oplossingen aan. Zo moeten de BWS-gelden van de Gooi- en Vechtstreek en Amsterdam naar Almere worden overgeheveld en moeten corporaties in deze gebieden ook in het Almeerse investeren. Als derde oplossing is het betrekken van Almeerse corporaties bij de ontwikkeling van sociale koopwoningen en vrije sector koopwoningen tot ongeveer f. 250.000.

Goedkoper

De Woningstichting WVA, met een bezit van 5698 woningen, ziet in ieder geval niets in het fenomeen goedkoper bouwen. Over deze discussie stelt de woningstichting in het jaarverslag: “Onder het motto ‘willen is ke’ spoort het ministerie van VROM corporaties aan om goedkoop en vrijwel subsidieloos te bouwen. Wij zijn daar geen voorstander van. Een woning is een lange-termijnprodukt. Bij deze produkten behoort een ontwikkelings- en een exploitatievisie die daarop is toegesneden. Een inferieure kwaliteit is daarbij uit den boze omdat deze een negatieve invloed heeft op het woonmilieu en het beheer van de woningen.”

Bovendien gaat het volgens de corporatie niet om goedkoop bouwen maar om het beperken en beheersen van woonlasten voor de huurders. “Dat wordt niet bereikt door woningen kleiner te maken en uit te kleden. Bij dit laatste speelt nog mee dat de huurder zelf de ontbrekende voorzieningen moet aanbrengen en daar hebben mensen met lage inkomens geen geld voor.”

Middensegment

De oplossing voor dit probleem moet in de visie van de corporatie dan ook meer in het zogenoemde midden segment van de woningmarkt worden gevonden. “Daar ke woningen worden ontwikkeld van een goede kwaliteit en voorzien van een eigendomsrelatie die het midden houdt tussen een huur- en een koopsituatie. De woningen die deze bewoners vrijmaken ke vervolgens worden toegewezen aan mensen met een smalle beurs”, aldus de Woningstichting WVA.

Reageer op dit artikel