nieuws

Alle zandzakken verzamelen…

bouwbreed Premium

Honderden zakken zand krijgen momenteel een plaatsje bovenop de waterkelder van het nog te bouwen aquaduct bij Akkrum. De waterkelder is bedoeld voor de opvang van regenwater, dat vervolgens weer in de Boorne wordt gepompt.

De waterkelder is gebouwd op de bodem van de bouwput, een drie meter dik zandpakket waarmee de onderliggende folie op zijn plaats wordt gehouden. Aannemerscombinatie De Boarne heeft deze week een begin gemaakt met het op zijn plaats laten zakken van de waterkelder. Met harde waterstralen wordt in totaal twee meter van de onderliggende zandlaag weggespoeld. Het zand wordt opgevangen in kuubszakken, die bovenop de waterkelder worden gezet. Daarmee wordt voorkomen dat de waterkelder op de steeds dunner wordende zandlaag door het grondwater omhoog wordt gedrukt. Het karwei zal nog zo’n twee tot drie weken in beslag nemen.

Persbureau Noordoost

Reageer op dit artikel