nieuws

Aantal bouwvergunningen in Berlijn fors toegenomen

bouwbreed

Met gepaste trots heeft Bausenator Wolfgang Nagel de woningbouwcijfers van Berlijn over 1994 bekendgemaakt. Een stijging van het aantal bouwvergunningen van rond 10.000 per jaar in het begin jaren negentig tot 21.298 per jaar in 1994 is inderdaad indrukwekkend.

Evenzo geldt dit voor de 35,2 procent verhoging van het aantal vergunningen ten opzichte van 1993. In 1994 werden voor 17.305 woningen subsidies toegezegd. Het aantal op de vrije markt gefinancierde woningen neemt intussen ook gestaag toe dank zij het feit dat investeerders zich afkeren van kantoorinvesteringen.

Het subsidieprogramma drukt met 4,6 procent op de uitgave van de stad Berlijn, ofwel met 5,6 miljard DM per jaar. Om deze miljardenlast niet te laten groeien wordt het subsidieprogramma jaarlijks met 1.000 woningen verminderd.

In 1994 kwamen er 11.377 woningen gereed. Totaal kost een 70 m2 woning in de sociale woningbouw momenteel nog 550.000 DM, inclusief een subsidiebijdrage van 196.000 DM. Drie jaar geleden waren de kosten nog 752.000 DM. Het aandeel gesubsidieerde woningen bedraagt 20 procent van het totale bouwvolume van Berlijn.

Bouwvergunningen en opgeleverde woningen

jaar totaal west-Berlijn oost-Berlijn

1991 11.210 10.881 329 1992 10.976 8.901 2.075 1993 15.758 9.596 6.162 1994 21.298 8.828 12.470

Opgeleverde woningen 1994 11.377 6.640 4.737

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels