nieuws

Zuig-Holland wil aandacht rijk voor infrastructuur

bouwbreed

De aanleg van de HSL en de Betuwelijn mag niet ten koste gaan van andere mobiliteitspoen in de provincie Zuid-Holland, aldus de Zuidhollandse verkeersgedeputeerde T. Jansen die dit schriftelijk aan minister Jorritsma heeft meegedeeld. Jansen vraagt poen als de Zuidwestelijke

Randweg Gouda, Ringstructuur Drechtsteden met aansluiting op de toekomstige metro Ridderkerk en een sneltramverbinding tussen Katwijk en Gouda op te nemen in het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT). Deze poen maken onderdeel uit van het concept Mobiliteitsplan Zuid-Holland deel 2.

Reageer op dit artikel