nieuws

Zeeland werkt aan actieplan fietspaden

bouwbreed

De provincie Zeeland ziet geen mogelijkheden tot financiele ondersteuning van de aanleg van toeristische fietspaden, waartoe door de gemeenten Bruinisse en Westkapelle verzoeken waren ingediend. Volgens gedeputeerde staten zijn er in het provinciaal budget geen middelen voor het verstrekken van een bijdrage in de aangedragen projecten.

De gemeente Bruinisse wil het fietspad langs de Grevelingendam, dat ter hoogte van de jachthaven Aqua Delta ophoudt, verlengen. Daardoor hoeft het fietsverkeer niet langer gebruik te maken van de ook voor auto’s opengestelde Haagweg. Vooral in de zomermaanden leidt dat tot gevaarlijke situaties. Om dit probleem te verhelpen moet een buitendijks fietspad van asfalt worden aangelegd. De kosten worden geraamd op f. 276.000.

Het Wegschap Walcheren heeft Heidemij een plan laten opstellen voor de aanleg van een fietspad en trottoirs langs de Joossesweg in Westkapelle. Volgens B en W van deze gemeente levert het po, dat een investering vergt van f. 450.000, een bijdrage aan het oplossen van de elk jaar groter wordende verkeersonveiligheid op de smalle weg.

Actieplan

Volgens GS van Zeeland is het noodzakelijk meer zicht te verkrijgen op het gewenste totale beleid ten aanzien van toeristische fietspaden in Zeeland, een en ander in samenhang met het beleid op gebied van verkeer en vervoer.

Ze wijzen er op dat in dit verband gewerkt wordt aan een provinciaal “Actieplan Fiets”.

Dat beoogt de vaststelling van een fietsnetwerk door de gehele provincie. Tevens worden in het plan maatregelen aangegeven onder meer ter verbetering van de infrastructuur in Zeeland.

“De eventueel noodzakelijke aanleg van een nieuw fietspad en de wensen die daartoe leven bij bijvoorbeeld gemeenten, worden daarbij betrokken”, aldus GS in een brief aan de gemeenten Bruinisse en Westkapelle.

Het provinciaal plan zal naar verwacht in de tweede helft van dit jaar klaar zijn. “Wij zullen dat mede gebruiken als bouwsteen voor de formulering van ons beleid ten aanzien van fietsen in Zeeland”, delen GS mee.

Reageer op dit artikel