nieuws

Wetsvoorstel financiering onroerende zaken klaar

bouwbreed

Om nieuwe vormen van financiering van onroerende zaken mogelijk te maken wordt de Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken van 1973 vervangen door een nieuwe regeling in het Burgerlijk Wetboek. Bij nieuwe financieringsvormen moet voornamelijk gedacht worden aan financiele leasing.

De minister van Justitie, mr W. Sorgdrager, heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De Tijdelijke wet huurkoop onroerende zaken is in 1973 tot stand gebracht als een noodwetje om een einde te maken aan misstanden.

Huurkoop van woningen was indertijd in plaatsen waar de woningnood groot was een oplossing voor degenen die niet in aanmerking kwamen voor een huurhuis en ook de middelen misten de aankoop van een huis te financieren. De huurkoper was echter vaak de dupe, omdat betrokkene gebonden werd aan contracten die zo nadelig voor hem waren dat het vooruitzicht op een eigen huis niet meer reeel was door bijvoorbeeld een te hoge koopprijs.

Effectief

De Tijdelijke wet heeft aan deze praktijken een einde gemaakt. Deze wet is zo effectief gebleken dat huurkoop van onroerende zaken nauwelijks nog voorkwam. Tussen 1973 en 1989 werden slechts 700 huurkoopovereenkomsten ingeschreven in de openbare registers. In het midden van de jaren tachtig bleek dat de Tijdelijke wet de financiele leasing van onroerende zaken in de weg stond door dwingendrechtelijke bepalingen, zoals een verbod op indexering van de koopprijs.

Na onderzoek en in overleg met belanghebbende organisaties, zoals de Raad voor Onroerende Zaken en het Verbond van Nederlandse Ondernemingen is het nieuwe wetsvoorstel opgesteld. Het voorstel betreft alle onroerende zaken. Het bevat vooral zakenrechtelijke bepalingen, zoals de inhoud van de akte en de inschrijving van het onroerend goed in de openbare registers ter bescherming van de huurkoper tegen het faillissement van de huurverkoper.

Reageer op dit artikel