nieuws

VVD wil opheldering over kritiek EC op Bouwstoffenbesluit

bouwbreed

De VVD-fractie in de Tweede Kamer heeft de ministers Wijers van Economische Zaken, De Boer van VROM en Jorritsma van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Patijn van Buitenlandse Zaken om opheldering gevraagd over kritiek die Europees Commissaris Bangemann heeft geleverd op het Bouwstoffenbesluit en de bijbehorende ministeriele uitvoeringsregeling.

Aanleiding voor de vragen van de Kamerleden Klein Molekamp en Te Veldhuis vormt een artikel in Cobouw, waarin melding wordt gemaakt van een aantal brieven die Bangemann aan de Nederlandse regering heeft gestuurd, en waarin hij stelt dat het Bouwstoffenbesluit en de uitvoeringsregeling in strijd is met de Europese richtlijn Bouwprodukten.

De VVD vraagt onder andere om openbaarmaking van de briefwisseling tussen Bangemann en minister De Boer, als eerst verantwoordelijke voor de inmiddels omstreden Algemene Maatregel van Bestuur.

Daarnaast willen de liberalen weten of de kritiek nu van de Europese Commissie, en eerder van de Raad van State aanleiding zijn om “nog eens zeer kritisch naar het huidige ontwerp Bouwstoffenbesluit te kijken”.

Tevens vragen Klein Molekamp en Te Veldhuis of het Bouwstoffenbesluit in zijn huidige vorm nog wel een stimulans is voor het hergebruik van grondstoffen, en of het Bouwstoffenbesluit wel strookt met het Regeerakkoord.

Daarin wordt immers gestreefd naar een vermindering van de regeling en administratieve druk.

Reageer op dit artikel