nieuws

Vleuten-De Meern schaart zich achter masterplan

bouwbreed Premium

De gemeenteraad van Vleuten-De Meern is unaniem akkoord gegaan met het Masterplan Leidsche Rijn. De raad gaf daarmee toestemming voor de bouw van 11.000 woningen op zijn grondgebied.

In totaal worden in de nieuwe stad Leidsche Rijn tussen Utrecht en Vleuten-De Meern 30.000 huizen gebouwd. De Utrechtse gemeenteraad beslist vandaag over zijn aandeel in het plan.

Voorwaarde die beide gemeenten hebben gesteld aan de uitvoering van het project is dat de rijksweg A2, die nu nog een grote barriere vormt tussen de stad Utrecht en de nieuwbouwwijk, deels verlengd of overkapt wordt. De stuurgroep van de Vinex, waarin verschillende instanties vertegenwoordigd zijn die de haalbaarheid van dat plan onderzoeken, is begin juni overeengekomen dat de integratie van de A2 “een realistische optie” is.

Niet bekend

Milieuvriendelijk

De door het rijk aangewezen woningbouwlocatie Leidsche Rijn moet rond na het jaar 2005 op milieuvriendelijke wijze onderdak bieden aan honderdduizend inwoners. Er is sprake van ecologisch verantwoorde en energiezuinige bouw, een eigen gesloten waterhuishouding en aansluiting op een hoogwaardig openbaar vervoersnet. In het hart van de wijk komt een groot park. De bouw moet de overspannen woningmarkt in de provincie Utrecht verlichten.

De totale kosten bedragen f. 2,3 miljard. Het rijk, de provincie, de betrokken gemeenten, en de vervoerregio en het Regionaal Beraad Utrecht brengen dat bedrag bijeen.

Wethouder Melcherts beaamde dat veel onderdelen van het masterplan nog verdere uitwerking verdienen in bestemmingsplannen. Zo moet er op korte termijn nog een definitieve oplossing komen voor de verplaatsing van de glastuinbouw, die nu nog in het plangebied zit, naar de Harmelerwaard. Ondanks de financiele haken en ogen die nog aan het project kleven, wilde de raad toch al een definitieve beslissing nemen. “We willen een beetje vaart achter de zaak zetten”, verklaarde Melcherts. En juist dat laatste is in het verleden wel anders geweest. Immers, Vleuten-De Meern heeft samen met de Westlandse gemeente Wateringen zich het meest tegen de Vinex in het algemeen en de grote bouwlocaties op het eigen grondgebied in het bijzonder verzet.

Reageer op dit artikel