nieuws

Vereniging start campagne tegen Vinex-locatie IJburg

bouwbreed Premium

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) is een grootscheepse bezwaarschriftencampagne tegen het bestemmingsplan IJburg 1e fase begonnen. De natuurorganisatie, die vierkant tegen deze Vinex-locatie in het IJmeer is, hoopt hiermee de Amsterdamse gemeenteraad alsnog op andere gedachten te brengen.

Eind vorige week heeft de gemeente Amsterdam het bestemmingsplan IJburg ter visie gelegd. Hierin worden de eerste stappen gezet richting de realisering van de Vinex-locatie in het IJmeer.

Zoals bekend moet daar 660 hectare aan land worden gewonnen waarna er ruimte ontstaat voor de bouw van zo’n 18.000 woningen. In het kader van het Vinex-uitvoeringsconvenant dat Amsterdam vorige week samen met het rijk heeft ondertekend, is een financiele dekking voor de bouw van 8500 woningen (eerste fase van IJburg) vastgelegd.

De Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) heeft zich van begin af aan als tegenstander van de bouwplannen opgesteld. De ‘natuurbeschermers’ spreken dan ook nog steeds over Nieuw Oost, de eerste benaming van de bouwlocatie, en weigeren de naam IJburg te bezigen.

Offensief

Als nieuw offensief tegen de landwinning en het vervolgens bebouwen van de locatie is de VBIJ begonnen met het mobiliseren van de leden en andere belangstellenden tot het schrijven van bezwaarschriften. In een brief roept de vereniging “de vrienden van het IJsselmeer op” nu in actie te komen. “Het IJmeer moet behouden blijven als natuur- en recreatiegebied. En denkt u vooral niet dat bezwaar maken geen zin heeft. Integendeel, elk bezwaar, elk argument telt. Denkt u eens terug aan onze strijd tegen de Markerwaard. Het succes van toen ke wij opnieuw herhalen door massaal verzet aan te tekenen”, aldus de oproep van de vereniging.

Argumenten

Om de bezwaarschriften te onderbouwen geeft de VBIJ tegelijk een rits van argumenten waarom IJburg in haar ogen volstrekt overbodig is. Een greep: “Als gevolg van het ontbreken van de werkgelegenheid, zal de wijk Nieuw Oost resulteren in een slaapstad wat extra vervoersstromen met zich mee brengt. De bouw van koopwoningen aan het water in de prijsklasse van f. 275.000 en meer heeft bij de Amsterdamse bouwlocaties het KNSM-eiland en het Java-eiland vertraagd moeten worden. De aantrekkelijkheid is namelijk veel minder hoog dan werd ingeschat.” En voor wat betreft de geplande verhouding tussen sociale sector en vrije sector woningbouw in IJburg heeft volgens de vereniging tot gevolg dat met name de lagere inkomensgroepen aangewezen raken op de goedkope woningen die vrijkomen. “Dit heeft een versterkte inkomensspecifieke segregatie tot gevolg in de oude wijken van Amsterdam, die nu al sociaal kwetsbare gebieden vormen.”

Alternatief

Als alternatief blijft de vereniging aanvoeren dat door verdichting en herverdeling in de bestaande stad duizenden woningen ke vrijkomen. Verder geven voorbeelden in het buitenland aan dat bouwen boven snelwegen op een creatieve en efficiente manier ke bijdragen aan een oplossing van de woningnood.

De bezwaarschriften moeten voor 5 juli naar de Amsterdamse gemeenteraad zijn verstuurd.

Tegelijk met het bestemmingsplan heeft ook de provincie het Ontwerp Streekplan Amsterdam en de samenvatting van het milieu-effect rapport IJburg 2e fase ter visie gelegd. In november 1995 zal het college van gedeputeerde staten hierover een voorlopig oordeel geven. Vervolgens hebben hierover in december openbare hoorzittingen van de provincie plaats. Uiteindelijk zullen in januari 1996 de provinciale staten een definitief besluit nemen.

Reageer op dit artikel