nieuws

Vanaf 1 september dit jaar op vrijwillige basis NVOB-bedrijven bieden toch bouwgarantie aan

bouwbreed

Lidbedrijven van het NVOB ke op vrijwillige basis per 1 september dit jaar toch een bouwgarantie aanbieden aan opdrachtgevers. Dat is het gevolg van een initiatief van de NVOB-hoofdgroep BuKla (Burgerwerk en Kleine aannemingen). Die heeft zich niet willen neerleggen bij het afwijzen, in november 1994, van een collectieve garantieregeling door de algemene ledenvergadering.

Opdrachtgevers krijgen drie garanties:

l afbouw bij insolventie van de aannemer tot een bedrag van maximaal f. 50.000 boven de afgesproken bouwsom;

l herstel van gebreken, gemeld binnen zes maanden na oplevering, tot een maximum van f. 50.000;

l op de constructie, gemeld binnen achttien maanden na de oplevering, tot een maximum van f. 50.000.

De regeling betreft met name verbouw- en onderhoudswerken tussen f. 3000 en f. 250.000. Nieuw te bouwen woningen ke slechts op zeer beperkte schaal onder de garantieregeling worden uitgevoerd.

Geharrewar

Het van de grond tillen van een garantieregeling kende binnen het NVOB het nodige geharrewar. In november 1993 kondigde voorzitter ing. J. Bras van het NVOB-gewest Noord-Brabant de invoering ervan aan. De bouwgarantie zou betrekking hebben op werken, die buiten de garantieregeling van het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) vallen.

Het plan stuitte echter op verzet. Begin mei vorig jaar bleek echter een kleine meerderheid van de leden er toch voorstander van. Met 65% van de stemmen kreeg de pogroep, die de regeling voorbereidde, toestemming de bouwgarantie verder vorm te geven. De hoofdgroep grootbedrijf daarentegen zette grote vraagtekens bij invoering van de regeling.

Op de algemene ledenvergadering van het NVOB in het najaar 1994, ketste de bouwgarantie toch nog af. De leden zagen niets in een collectieve regeling. Het afblazen van de bouwgarantie is vooral toe te schrijven aan verzet van de hoofdgroep grootbedrijf. Die wees er op dat de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de werkzaamheden bij de ondernemers dient te liggen.

En daarmee zouden ook de NVOB-bedrijven zich volgens vice-voorzitter A. de Jong van de hoofdgroep moeten onderscheiden van de concurrentie. Ook zou de regeling in de optiek van de hoofdgroep te duur worden. Een bezwaar dat aanvankelijk ook door een aantal gewesten werd gedeeld.

BuKla-onderzoek

De hoofdgroep BuKla heeft zich niet neergelegd bij het negatieve besluit van de ledenvergadering. “Deze hoofdgroep bleef geinteresseerd in een bouwgarantie, omdat die er in het dagelijks werk het meest mee te maken heeft. Besloten werd onderzoek te doen naar de haalbaarheid van een garantieregeling voor de bij de hoofdgroep aangesloten lidbedrijven. Met dien verstande dat het dan zou moeten gaan om deelname op vrijwillige basis”, aldus een woordvoerster van het NVOB.

Het onderzoek wees uit dat een dergelijke regeling haalbaar was. Daarna heeft de hoofdgroep BuKla alles op alles gezet om een bouwgarantie op poten te zetten.

Streefgetal

Voorwaarde voor het doorgaan ervan was nadrukkelijk, dat zich tenminste duizend NVOB-lidbedrijven dienden aan te melden. Dat aantal is inmiddels gehaald. Het streefgetal werd volgemaakt door Leenhouts Aannemingsbedrijf BV te Sluis.

De deelnemende bedrijven zijn niet uitsluitend afkomstig uit de BuKla-kring. Ook andere NVOB-bedrijven hebben ervoor gekozen om de bouwgarantie te gebruiken als marketing-instrument om op de markt werken te bemachtigen.

Deelnemers aan de regeling betalen een jaarlijkse bijdrage van f. 250. Ze melden alle werken die onder de regeling worden uitgevoerd bij de uitvoeringsorganisatie. Tot nader order is dat het NVOB. Voor elk gemeld werk brengt de aannemer aan de opdrachtgever f. 25 in rekening.

Uitvoering

Voorlopig wordt de regeling beheerd door het verbond zelf. “Maar voor alle duidelijkheid: het is geen regeling van het NVOB, maar een bouwgarantie die NVOB-lidbedrijven ke aanbieden op vrijwillige basis”, aldus de woordvoerster.

Mocht een overgrote meerderheid van de leden uiteindelijk toch deelnemen aan de regeling, dan zullen er maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van beheer en uitvoering. Niet uitgesloten is dan, dat er een aparte uitvoeringsorganisatie in het leven wordt geroepen:

“Maar het hangt helemaal af van de mate waarin de bouwgarantie door NVOB-leden wordt toegepast, het aantal deelnemende bedrijven en de effectiviteit van de regeling af hoe we ermee zullen doorgaan. Daarvoor zijn nog geen concrete plannen bekend.”

Reageer op dit artikel