nieuws

Van Wijnen verbeterde winst met 21 procent

bouwbreed Premium

Van Wijnen is erin geslaagd, zijn beleid, gericht op gestage verbetering van het rendement, in het afgelopen boekjaar waar te maken. De groep haalde een winst van f. 12,8 miljoen, dat wil zeggen een verbetering van 21 procent. De omzet steeg met 22 procent tot f. 570 miljoen. Voor dit jaar wordt een verdere groei van omzet en winst verwacht.

De aanzienlijke vraag naar woningen komt in de cijfers uit het jaarverslag duidelijk tot uiting. De omzet steeg flink: van f. 71 miljoen in 1993 tot f. 166 miljoen in het verslagjaar (in 1993 15 procent van de omzet, in 1994 29 procent). In de utiliteitsbouw lag de zaak anders: de omzet bedroeg f. 227 miljoen tegen f. 237 miljoen in 1993, een daling van 51 naar 40 procent. De omzet werd voor het grootste deel gerealiseerd in de publieke sector. In de private sector is nog steeds grote aarzeling voor het aangaan van investeringen in de nieuwbouw. Een daling ook in de sector renovatie en onderhoud. De omzet daalde hier van f. 63 miljoen naar f. 49 miljoen. De daling is voornamelijk te wijten aan de afname van de subsidie voor het verbeteren van woningen. De poontwikkelingsactiviteiten gaven een bijdrage van 10 procent aan de omzet (in 1993 15 procent). Overigens is de stijging van de omzet in de woningbouwsector versterkt met de overname van het Bouwbedrijf Boogaerdt en Schmidt uit Stolwijk. De Duitse vestiging van Van Wijnen in Dusseldorf wist in dit eerste volledige verslagjaar een winstgevende omzet te bereiken. In Canada is medio 1994 een vestiging geopend gericht op het ontwikkelen van bouwlocaties.

De Van Wijnen Groep verbeterde de cash flow voor het vijfde achtereenvolgende jaar tot f. 13,1 miljoen (1993 f. 10,2 miljoen). Het eigen vermogen bedroeg ultimo 1994 f. 49 miljoen (1993: f. 53,1 miljoen).

Het jaarverslag noemt de marktperspectieven voor dit jaar beter dan in 1994. De woningbouw blijft groeien en de utiliteitsbouw zal naar verwachting een bescheiden herstel te zien geven. Ook de onderhoudsmarkt zal enige verdere groei te zien geven. De orderportefeuille van de Van Wijnen Groep omvat f. 807 miljoen aan werk, volgens de directie “een stabiele basis voor verdere omzetgroei in 1995”.

Reageer op dit artikel