nieuws

Uitstel herindeling Bossche regio is onaanvaardbaar

bouwbreed Premium

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft een dringend beroep gedaan op de Eerste Kamer om de besluitvorming over de gemeentelijke herindeling in de regio ’s Hertogenbosch niet uit te stellen.

Dat uitstel achten Gedeputeerde Staten onaanvaardbaar: “Het na een jarenlange voorbereidingstijd stoppen van het herindelingsproces, dat trendsettend is voor onze provincie, zorgt in heel Brabant voor onrust. Ook het grote stedenbeleid komt onder zware druk te staan. De grote steden zijn de motoren van sociale en economische vernieuwing in onze provincie.”

Volgens GS dienen de grote steden snel ruimte te krijgen voor verdere groei.

In een viertal Vinex-stadsgewesten, waartoe ook ’s Hertogenbosch behoort, is het leeuwedeel van de Brabantse woningbouw voorzien.

Snel besluiten

Bovendien zijn de betrokken gemeentebesturen en ambtelijke organisaties al ver gevorderd met de uitwerking en invoering van het herindelingsplan. “Een verdere vertraging leidt tot grote organisatorische en personele problemen”, menen Gedeputeerde Staten.

Ze roepen de Eerste Kamer dan ook op om over de door de Tweede Kamer al goedgekeurde herindeling op een zodanig tijdstip te besluiten, dat die herindeling in de Bossche regio per 1 januari 1996 kan worden gerealiseerd.

Intensief overleg

Inmiddels hebben zij over het

dreigende uitstel ook intensief overleg gevoerd met verantwoordelijk minister Dijkstal van Binnenlandse Zaken.

Die heeft daarin volgens Gedeputeerde Staten toegezegd zich in te zetten om te bereiken dat besluitvorming over de herindeling nog voor 15 september dit jaar plaatsvindt, zodat de herindeling conform de plannen op 1 januari volgend jaar een feit is.

Reageer op dit artikel