nieuws

‘Toeslag op weekend- en avondwerk afschaffen’ Werkgevers willen bouw verder flexibiliseren

bouwbreed

Het werkgeversverbond VNO/NCW vindt dat in volgende cao’s de arbeidstijden in de bouw verder geflexibiliseerd moeten worden. Ook de toeslagen voor werken op avonden en in het weekend moeten van tafel. Verder is de werkgeversorganisatie van mening dat de automatische prijscompensatie (‘het lelijke eendje van de loonvorming dat nog maar in een enkele cao voorkomt’) eraan moet geloven.

Vice-voorzitter J. Blankert van VNO/NCW presenteerde gisteren een algemene evaluatie van het voorbije cao-seizoen en een vooruitblik op het komende.

De werkgevers zetten stevig in op de toekomst. Naast flexibeler arbeidstijden wil VNO/NCW ook flexibele lonen en een matige loonstijging, ondanks de voor de komende jaren te verwachten hoogconjunctuur. Nederland, zo stelde Blankert, moet concurrerend blijven ten opzichte van andere landen. Structurele verhoging van de bedrijfskosten door loonstijging mag het herstel van de economie niet belasten.

Als eerste moet daarom het systeem van de automatische prijscompensatie eraan geloven. Maar dat is niet genoeg. Vooropgesteld dat er ruimte is voor voor loonsverhoging, dan moet ze, aldus de werkgeversorganisatie, eenmalig worden gerelateerd aan het bedrijfsresultaat. “De loonkosten moeten als het ware ke mee-ademen met de marktpositie en de financiele positie van het bedrijf”, aldus Blankert.

De werkgevers zijn, voor wat betreft het voorbije seizoen, redelijk tevreden dat de versoepeling van een aantal arbeidsvoorwaarden werkelijk ingang heeft gevonden. Toch is het einde nog niet in zicht. Flexiblisering van de arbeidstijden blijft ‘hoog op de agenda’ staan. De werkgevers willen af van toeslagen voor werk op de zaterdag en de doordeweekse avonden. “Als het geen overwerk is kun je deze uren, in de huidige 24-uurs-maatschappij, niet langer inconvenient noemen”, aldus Blankert. Desgevraagd liet hij weten niet geschrokken te zijn van de enorme weerstand tijdens onderhandelingen voor de bouw-cao tegen het werken op zaterdag. “Nee, zeker niet. Ook in de bouw zullen we hard inzetten op een verdere flexibilisering.”

Gebruikelijke taal

De bouwbonden reageren redelijk laconiek op de inzet van VNO/NCW, temeer omdat net een tweejarige cao voor de bouwsector werd afgesloten. Voorzitter F. van der Meulen noemt het ‘de gebruikelijke taal’ van werkgevers, die de laatste tijd ‘over niets anders spreken dan flexibilisering’.

Onbespreekbaar

Van der Meulen: “In de bouw zijn we al redelijk flexibel. Voor de gww hebben we nu een experiment met het jaarmodel, wat werkgevers de nodige ruimte biedt. Daarnaast gaan we beginnen met een proef met uitzenden van bouwplaatspersoneel. Ik denk dat het dan wel even genoeg is. Het werken op zaterdag is voor ons onbespreekbaar. Het zou alleen ke wanneer we echt naar een 36-urige werkweek gaan van vier dagen.”

Vervolg op pag. 2 p

Reageer op dit artikel