nieuws

Technische bladen

bouwbreed

Engineering News Record van 29 mei is voor een deel zwart op groen gedrukt. Het gaat om een aantal pagina’s over het bedrijfsleven en het milieu. In het hoofdartikel staat dat het beter is bedrijven te belonen dan te bestraffen, als het gaat om het verminderen van de belasting van het milieu. Daarom komt de International Standards Organization (ISO) begin volgend jaar met een serie normen voor milieubewust ondernemen. Het is de ISO 14000-reeks, voor een deel gericht op de organisatie en voor een deel op de beoordeling van produkten. De normen hebben een vrijwillig karakter, maar het kan goed zijn dat zij het ‘groene paspoort’ worden voor alle bedrijven die over de grenzen opereren. Het ontwerp van de ISO 14000-normen wordt in juni besproken tijdens een conferentie te Oslo in Noorwegen. Verwacht wordt dat veel bedrijven zich zullen laten certificeren volgens ISO 14001, zoals er ook veel belangstelling is voor de certificatie van kwaliteit volgens de ISO 9000-normen.

In Contract Journal van 25 mei staat een artikel over samenwerken in de bouw. ‘Partnering’, zoals het in het Engels heet, is iets anders dan een juridisch samengaan. Integendeel, de overeenkomst sluit juridisch samengaan vaak expliciet uit. ‘Partnering’ is gericht op een project of op het bereiken van strategische doelen op de lange termijn. Vooral de pogerichte vorm wordt in de Verenigde Staten in de bouw reeds veel toegepast. Er horen vrijwillige gedragscodes en afspraken over de te bereiken doelen bij. De samenwerking gaat verder dan alleen redelijkheid, vriendelijkheid en correct gedrag. Het gaat ook om de ning van elkaars doelen en begrip voor elkaars problemen. Vaak wordt een speciale adviseur aangesteld en een ‘charter’ ondertekend. De samenwerking is niet gebaseerd op een juridische overeenkomst, maar op vertrouwen, toewijding en begrip, aldus een definitie. Vooralsnog wordt ‘partnering’ door de Europese Commissie niet gezien als kartelvorming.

Reageer op dit artikel