nieuws

Stukadoors buigen zich over oudste plafond

bouwbreed

Veertig in restauratie gespecialiseerde stukadoors hebben zich deze week in het monumentale gebouw De Berckepoort in Dordrecht gebogen over de vraag hoe het oudste stucwerkplafond van Nederland kan worden gerestaureerd.

Dit zwaar gehavende, uit de zestiende eeuw stammende plafond kwam te voorschijn bij de voorbereiding van de restauratie van het laat-middeleeuwse gebouw in het centrum van Dordrecht.

Dat het plafond kan worden hersteld, lijdt geen twijfel, stelt Pim Metman van het Bedrijfschap Stukadoors. De vraag is meer of het te betalen is, want dat het een arbeidsintensieve klus gaat worden, staat volgens hem vast. Mochten de offertes straks het budget te boven gaan, dan is hij bereid om binnen het bedrijfsschap naar sponsors of subsidies te gaan zoeken. Het plafond mag de bakermat van zijn beroepsgroep worden genoemd.

Bijzonder

Hoe bijzonder het is, toonde dr. ir. W. Freling aan. Hij is gepromoveerd op interieurstucwerk in Nederland in de zeventiende en achttiende eeuw. Toen hem duidelijk werd dat het niet om hoogrelief, maar dieprelief ging, kon het volgens hem niet om in de zeventiende eeuw door Italianen aangebracht stucwerk gaan. Met stempels in het bijna droge kalklaagje aangebrachte ornamenten wezen op Duitse technieken uit de twaalfde tot en met veertiende eeuw. L. de Clercq, technisch adviseur op het gebied van restauraties van stucwerk en muurschilderingen in Belgie, wees het gezelschap op de bijzonderheden van het plafond. Het werk aan De Berckepoort begint na de zomer en zal zeker anderhalf jaar in beslag nemen. Het herstel van het plafond vindt in de laatste fase plaats.

Reageer op dit artikel