nieuws

Schilders en Melkert steggelen over ‘langdurig werkloos’

bouwbreed

Als minister Melkert bereid is om ook werklozen die een half jaar (in plaats van een jaar) werkloos zijn als langdurig werklozen aan te merken, dan ke we zaken doen. Dat stelt Fosag-secretaris K. Kroezen naar aanleiding van de discussie over de zogenaamde ‘dienstencheques’, waarmee de bewindsman langdurig werklozen aan een baan wil helpen door werk uit het zwarte circuit wil halen.

Melkert kondigde na het op 31 mei gehouden Voorjaarsoverleg aan, de langdurige werkloosheid te lijf te willen gaan door ‘dienstencheques’, uit te geven in de potentiele markt van persoonlijke dienstverlening.

Uit een onderzoek van het ministerie blijkt namelijk dat er een grote behoefte bestaat aan het laten uitvoeren van klussen in en om het huis. Dit gebeurt overigens al op grote schaal, maar vaak wordt er afgerekend zonder dat de belasting er aan te pas komt. Om dit zwart geld-circuit ‘wit’ te krijgen en bovendien langdurig werklozen aan een baan te helpen, stelde Melkert de dienstencheque voor. Hiermee wordt het voor particulieren goedkoper en gemakkelijker om dit soort klussen uit te voeren.

De schildersbranche ziet echter niets in de cheques en is met het ministerie van Sociale Zaken in gesprek om voor elkaar te krijgen dat het door de bedrijfstak ingestelde middel van de winterschilder-premie (“een uitstekend marketing-middel”) wordt verhoogd om zo de werkloosheid en het zwarte geld-circuit het hoofd te bieden.

Kroezen: “Minister Melkert heeft langdurig werklozen als stokpaardje. De schildersbranche kampt echter voornamelijk met seizoenswerkloosheid. Als je alleen langdurig werklozen (mensen die een jaar of langer werkloos zijn) voor onze branche gaat opleiden, blijft deze werkloosheid in stand. Het werkloosheidsprobleem in de onze branche doet zich immers voornamelijk voor in de winter. Het is daarom beter de winterschilders-premie te verhogen. De frictiewerkloosheid wordt daarmee opgelost en werkt in die zin preventief voor de langdurige werkloosheid, die we in de schildersbranche overigens nauwelijks kennen. We zijn wat dat betreft iets realistischer dan de minister.”

Twee vliegen

In een persbericht laten werknemers en werkgevers in de schilderssector nu weten dat het ministerie bereid is het verhogen van de schilderspremie als alternatief voor de dienstencheque te overwegen. Een woordvoerder van het ministerie laat echter weten dat er nog niks besloten is. “De komende weken bepaalt de minister welke branches er voor de regeling in aanmerking komen. Het idee van de winterpremie zal als een van de opties worden meegenomen.”

Kroezen zegt de komende week een gesprek te verwachten met Melkert. “Ik hoop dat we dan tot zaken ke komen. Volgens ons zou het een goede optie zijn om de winterpremie te verdubbelen tot – 150 per man per dag. Doorberekend over een periode van vier jaar betekent dit dat wij 1400 mensen via ons speciale opleidingstraject voor werklozen (SWEV) ke opleiden, die structureel in de branche aan het werk ke. Dan pakken we het werkloosheidsprobleem bij de bron aan.

Daarnaast worden we sterk concurrerend voor zwartwerkers. Het verschil tussen het ‘witte’ en het zwarte uurloon wordt immers aanzienlijk verkleind. Op die manier slaan we, zoals Melkert wil, echt twee vliegen in een klap.”

Reageer op dit artikel