nieuws

Schadevergoeding voor Heidemij

bouwbreed Premium

Heidemij Advies, een dochteronderneming van Heidemij, krijgt van het Europees Parlement een schadevergoeding wegens contractopzegging. Heidemij zou volgens een in 1990 gesloten overeenkomst het toezicht houden op de bouw van het nieuwe parlementsgebouw in Brussel. Het parlement zegde in 1993 de overeenkomst tussentijds op.

Donderdag deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in deze zaak en veroordeelde het Parlement tot betaling van eentiende van de som die Heidemij heeft misgelopen. Dat betekent dat Heidemij een schadevergoeding zal ontvangen van 20.883 ecu (circa f. 43.000) en bovendien de misgelopen rente van 8 procent vanaf 15 september 1993 op dat bedrag. In principe liep de opdracht tot de definitieve oplevering van de gebouwen (1 juni 1996). Het Europese parlement kon het contract echter jaarlijks opzeggen. Toen de twee partijen het in 1993 niet eens konden worden over aanpassing van de vergoedingswijze, die de bij nader inzien grotere omvang van het po nodig maakte, verbrak het parlement het contract en besteedde het vervolg van de opdracht opnieuw uit. Heidemij meende op grond van de Belgische wet recht te hebben op een schadevergoeding. Beide partijen werden het wel zelf al eens over het percentage van de schadevergoeding (10 procent), maar niet over de waarde van de werken waarover dat percentage moest worden gerekend. De Heidemij berekende een schadebedrag van 797.150 ecu ( f. 1,6 miljoen). Het nu te ontvangen bedrag is dus flink minder.

Reageer op dit artikel