nieuws

SBW houdt cursussen wijk- en buurtbeheer

bouwbreed Premium

De Stichting Beroepsopleidingen Weg- en waterbouw leidt gemeentepersoneel op tot wijk- en buurtbeheerder. Volgens H. Petersen projectconsulent bedrijfsopleidingen is er veel vraag naar dit soort opleidingen, vanwege reorganisaties bij verschillende Nederlandse gemeenten.

De SBW organiseert de opleidingen in samenwerking met onder meer de Bestuursacademie Randstad. De cursussen werden opgezet na een verzoek hiertoe van de Commissie Opleidingen van de Vereniging Stadswerk Nederland.

De cursussen die de SBW houdt, leggen zich toe op de problemen waarmee de deelnemers worden geconfronteerd bij hun dagelijkse werk. “Er is dus geen sprake van een vast programma”, aldus Petersen. “We leveren in feite maatwerk. Soms komt het wel eens voor dat een gemeente slechts enkele deelnemers levert en in die gevallen, proberen we er voor te zorgen dat ook medewerkers van nabijgelegen gemeenten aan de opleiding deelnemen.”

De betrokken gemeenten ke zelf hun cursusprogramma samenstellen afhankelijk van de werkzaamheden die verricht moeten worden en waarvoor het personeel bijgeschoold dient te worden.

Onderwerpen die aan bod ke komen zijn onder meer groenvoorzieningen, communicatie, milieuzorg en veiligheid. Voor meer informatie over de cursussen kan men contact opnemen met de SBW, telefoon 01820-78200.

Reageer op dit artikel