nieuws

Sanering vervuilde waterbodems in Drenthe kost zestig miljoen

bouwbreed

De sanering van vervuilde waterbodems van hoofdwaterwegen in Drenthe zal volgens een net afgeronde inventarisatie van Zuiveringschap Drenthe f. 60 miljoen kosten.

Omdat het budget nog geen miljoen per jaar bedraagt zal de sanering een kwestie van tientallen jaren worden. De inventarisatie levert een raming op van 400.000 kubieke meter te saneren waterbodem in klasse 3 en 4. Het zuiveringschap ervan gaat uit dat de kosten van de sanering 150 gulden per m3 bedragen. In Drenthe is geen sprake van vervuiling die de volksgezondheid bedreigt, waardoor de bijdrage voor sanering uit de landelijke pot blijft steken op 1 of 1,5 procent. Om toch wat meer vaart in het opruimen te zetten mikt Zuiveringschap Drenthe op vrijwillige sanering als een waterweg uitgediept moet worden voor bijvoorbeeld scheepvaart of waterafvoer.

Reageer op dit artikel