nieuws

‘s-Hertogenbosch gaat scheefgroei bestrijden

bouwbreed

De gemeente ’s Hertogenbosch gaat nog dit jaar experimenteren met de zogenoemde ‘doorstroom-makelaar’. Deze makelaar moet het te goedkoop en te duur wonen in huurwoningen terugdringen en de doorstroming op gang brengen.

Het huurwoningenbestand in de Brabantse gemeente is aanzienlijk. Met 68 procent huurwoningen ligt dat ruim boven het landelijk gemiddeld dat rond de 55 procent schommelt. Van dat percentage woont 22 procent te goedkoop en 8 procent woont te duur.

De Stichting Experimenten Volkshuisvesting (SEV), Andre van der Veer Makelaars en Taxateurs en Woningcorporatie SWH besloten onlangs de handen ineen te slaan en in een samenwerkingsverband een proefpo op te zetten om te onderzoeken of een scheefheids-makelaar iets aan deze problematiek kan doen.

Als afstudeeropdracht aan de HEAO-Eindhoven kregen de twee studenten Marc van den Bergh en Martijn Born de opdracht en vooronderzoek te doen naar de aanstelling van een doorstromingsmakelaar.

In de rapportage die de twee studenten onlangs hebben afgerond concluderen zij dat het voor

’s Hertogenbosch noodzakelijk is de scheefheid aan te pakken. “Niet aanpakken betekent langere wachttijden voor woningzoekenden, toename van dure scheefheid en een onevenwichtige verdeling van woonruimte.”

Doorstroming

Om de doorstroming binnen de volkshuisvesting op gang te brengen is het in de visie van de studenten wel van belang dat de prijs/kwaliteit van de huurwoningen meer in balans worden gebracht. “Huurders motiveren om te verhuizen naar een duurdere woning die nauwelijks meer te bieden heeft is een bijna onmogelijke zaak. Alleen koopwoningen zouden hiermee ke concurreren”, zo wordt in het rapport benadrukt.

De studenten hebben door middel van interviews met woningbouwcorperaties en vele direct betrokkenen bij de volkshuisvesting de bereidheid van een doorstromingsmakelaar gepeild. Alle partijen hebben in principe te kennen gegeven aan het experiment mee te werken. Bedoeling is dat nog dit jaar een makelaar wordt aangetrokken die vervolgens voor een nog nader te bepalen periode aan de slag kan gaan.

Belangrijkste taak is het verminderen van de scheefgroei en de verbetering van de doorstroming in de sociale huursector. Dit moet hij gaan doen door middel van het opzetten van een plaatselijk informatiesysteem en het onderhouden van contacten met betrokken marktpartijen. Daarnaast moet hij bemiddelen in de woonruimte voor onder andere huurders van sociale huurwoningen

Reageer op dit artikel