nieuws

Russen en Noren ontwikkelen oliestad Barentszee

bouwbreed

Rusland en Noorwegen zijn op weg naar een intensieve samenwerking bij de ontwikkeling van een grootschalig transport- en industrieknooppunt bij Petsjenga aan de kust van de Barentszee.

De Russen hebben omvangrijke plannen voor deze havenstad. Op de verlanglijst staan de aanleg van terminals voor olie- en gastankers, voorzieningsbases, raffinaderijen en fabrieken in aansluiting op de verbetering van de bestaande infrastructuur van vliegveld, railverbinding en de weg tussen het Noorse Kirkenes en Moermansk. Als basis voor het geheel moet de offshore-industrie gaan dienen. Als alles volgens het Russische tijdschema verloopt wordt hier voor de kust namelijk over drie jaar begonnen met de produktie van gas en in 2003 met de oliewinning.

De Russische minister van buitenlandse zaken Andrej Kosyrev en zijn Noorse collega Bjirn Tore Godal hebben deze maand een ontmoeting over het Pestjengapo. De Noorse overheid is sterk geinteresseerd in samenwerking. Niet alleen wil men door de beschikbaarstelling van deskundigheid milieucalamiteiten voorkomen, maar tevens wordt gemikt op orders voor de eigen offshore- en maritieme industrie. Hoofddoelstelling van Noorwegen is om bij te dragen aan een zo professioneel mogelijk resultaat, zodat de mogelijkheid wordt gecreeerd voor internationale financiering. Als een bijkomend voordeel wordt gezien, dat een aantal militaire bases zal gaan wijken voor wat Ruslands grootste industrie- en havenagglomeratie kan worden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels