nieuws

Regioraad ROA wil zich bezinnen

bouwbreed

Een moment van bezinning. Dat is waar de meeste sprekers tijdens de vergadering van de regioraad van het Regionaal Orgaan Amsterdam (ROA) behoefte aan hadden na de kater van het referendum in Amsterdam, waarin de meerderheid van de bevolking zich onlangs tegen opsplitsing van de hoofdstad uitsprak. Men kon zich in grote lijnen vinden in het voorstel van het dagelijks bestuur van ROA om een periode van consultatie in te lassen en voorlopig geen nieuwe taken op te pakken nu duidelijk is dat de stadsprovincie Amsterdam niet van de grond komt.

De noodzaak door te gaan met de uitvoering van de beleidstaken die nu reeds worden uitgevoerd, blijft. Uitgangspunt is dat de zogenoemde Kaderwet Bestuur in Verandering van kracht blijft. Deze wet geeft aan op welke gebieden de bij de ROA aangesloten gemeenten ke samenwerken op onder meer het gebied van milieu, vervoer en ruimtelijke ordening

Reageer op dit artikel