nieuws

PvdA: deur op kier naar afschaffen wao-herkeuring

bouwbreed

Als blijkt dat de aanpassingen in de wao-herkeuringen niet binnen twee jaar het gewenste effect hebben, dan overweegt de PvdA alsnog afschaffing van de herkeuringen voor oudere wao’ers te eisen.

Dat zei PvdA-woordvoerder Adelmund in de Tweede Kamer over twee door de oppositie (GroenLinks en CDA) ingediende moties waarin voor die afschaffing wordt gepleit. Op dit moment echter wil de PvdA de moties niet steunen.

Adelmund liet doorschemeren, dat coalitiepartner VVD en de staatssecretaris zware druk op de PvdA hebben uitgeoefend om niet langer op beeindiging van de herkeuringen voor oudere wao’ers aan te dringen. De verbeteringen van de keuringen waar het kabinet toe heeft besloten, aangevuld met wat de Kamer daar tijdens het debat van afgelopen donderdag aan heeft toegevoegd, moeten voorlopig voldoende zijn.

“Op dit moment kan ik niet verder. Wij hebben veel sympathie voor de motie. Maar het is niet mogelijk zonder politieke schade aan coalitie en fractie dit standpunt in te nemen, hoewel ik dit graag als vernisje over het hele pakket gezien had. Meerderheden smeden gaat in de politiek nu eenmaal anders dan bij voorbeeld in de vakbeweging”, zei de uit de FNV afkomstige Adelmund.

Niet verder gaan

GroenLinks en CDA wilden door hun motie een eind maken aan de herkeuring van wao’ers die op 1 augustus 1993 45 jaar of ouder waren. Adelmund had de afgelopen maanden regelmatig te kennen gegeven dat ook zij daar voor zou zijn

Zij wilde nu echter niet verder gaan dan de mededeling dat zij de komende twee jaar de uitwerking van het nu voorliggende pakket van 31 verbeteringen op de uitvoering van de wao-keuringen wil afwachten.

Staatssecretaris Linschoten beloofde de Tweede Kamer wel te voldoen aan haar verzoek de nu voorliggende maatregelen zo snel mogelijk in de praktijk te brengen. “Voor zover het maatregelen betreft waarvoor geen wetswijzigingen nodig zijn, ke de uitvoeringsinstanties er vandaag nog mee aan de slag”, zei hij.

Wat de wetswijzigingen betreft moet in elk geval nog gewacht worden op de behandeling in de Eerste Kamer. En die liet weten pas in september aan dit onderwerp te beginnen.

Reageer op dit artikel