nieuws

Pictogrammen op de bouwplaats onderwerp van onderzoek

bouwbreed Premium

Buro A+ te Roermond houdt een een onderzoek naar het gebruik van pictogrammen op de bouwplaats. Pictogrammen zijn eenvoudige afbeeldingen, die zonder woorden iets duidelijk maken, bijvoorbeeld hoe een produkt behandeld moet worden. Het kan om een waarschuwing gaan, een aanwijzing, een gebod of een verbod.

In de praktijk is gebleken dat pictogrammen vaak beter begrepen worden dan een geschreven gebruiksaanwijzing. Ze ke echter ook aanleiding zijn tot vergissingen of zelfs tot ernstige fouten. Het onderzoek moet een overzicht opleveren van goed bruikbare pictogrammen. Ook moet duidelijk worden aan welke voorwaarden een pictogram zou moeten voldoen.

In het kader van het onderzoek worden ervaringen verzameld van ontwerpers en gebruikers van pictogrammen. Wie een bijdrage wil leveren kan contact opnemen met G. van der Zanden van Buro A+ te Roermond, telefoon 04750-17400.

Reageer op dit artikel