nieuws

Parkeerelementen tegen bodemverontreiniging

bouwbreed

Na ruim twee jaar intensief onderzoek is Sivop Design and Products te Nijmegen erin geslaagd een produkt te ontwikkelen dat een einde maakt aan de grote milieuverontreiniging die ontstaat door het parkeren van motorvoertuigen.

Het is een gegeven dat voertuigen, bijvoorbeeld auto’s, autobussen en machines maar al te vaak olie of vloeistoffen lekken die door de bodem worden opgenomen, waardoor vervolgens bodemverontreiniging ontstaat. Uit een marktonderzoek is gebleken dat er alleen al in Nederland 17.000.000 parkeerplaatsen voor auto’s zijn. Het reinigen van deze vervuilde grond is een kostbare zaak. Daarnaast bestaat het risico dat vloeistoffen in het grondwater terecht komen en over een groot gebied worden verspreid. De reeds bestaande vloeistofdichte betonplaten hebben het nadeel dat bij het ontbreken van goten en olie/waterafscheiders alsnog verontreiniging van bodem en grondwater plaatsvindt.

De door Sivop ontwikkelde uitvinding, die de naam Liquid-safe heeft meegekregen, heeft betrekking op een element voor het opvangen van deze lekvloeistoffen.

Absorptiedoek

Het parkeer-element bestaat uit de volgende componenten: een betonnen bak met de afmetingen 250 x 250 cm, met daarin een absorptiedoek en een afdekrooster.

Per parkeerplaats worden twee elementen toegepast, waardoor een parkeerplaats van 500 x 250 cm ontstaat, voldoende voor een auto. Op het Liquid-safe parkeerelement is een Nederlands octrooi verleend en Europees octrooi aangevraagd.

De werking van het element is even simpel als doeltreffend. Lekvloeistoffen lopen vanaf de betonplaat onder afschot naar het afdekrooster. Via het rooster komen de vloeistoffen op het absorptiedoek dat deze milieubelastende vloeistoffen opneemt. Dit absorptiedoek is waterafstotend. Regenwater wordt dus niet opgenomen, maar via de waterkanalen in de plaat afgevoerd.

Indien het water dat door het absorberende materiaal is gestroomd nog restanten lekvloeistoffen bevat, zoals olien en vetten, zullen deze onder het absorberende materiaal op het water gaan drijven.

Het water kan de bak pas verlaten als het waterniveau in de bak zover is gestegen dat het water via het hoger gelegen afvoerkanaal kan wegstromen. Bij het stijgen van het waterniveau stijgen tevens de op het water gelegen resterende lekvloeistoffen. Deze worden vervolgens tegen de onderkant van het absorberende materiaal gedrukt en worden dan alsnog door dit materiaal opgenomen. Het zuiveringssysteem werkt dus dubbel op.

De produktie van dit Sivop po zal worden gedaan door Den Boer Beton te Nieuw-Lekkerland.

Het Liquid-safe parkeerelement kan bijdragen aan de bestrijding van bodemverontreiniging die veroorzaakt wordt door olie en lekvloeistoffen uit geparkeerde automobielen.

Reageer op dit artikel