nieuws

Oude binnenstad Oslo wellicht op de schop voor treintunnel

bouwbreed

Het oude centrum van de Noorse hoofdstad Oslo gaat waarschijnlijk voor een aanzienlijk deel op de schop in verband met de aanleg van een tunnel voor de hoge-snelheidstrein naar de nieuwe luchthaven Gardemoen.

Na het principe-besluit van het parlement volgt nu een diepgaand onderzoek naar de technische en financiele consequenties van een dergelijke voorziening, waarvan het rapport op zijn vroegst pas na het zomerreces van ’96 op tafel kan liggen. Als het tot de realisering van het po komt, wordt het niet alleen een duur, maar vooral ook langdurig karwei. Omdat in beginsel niets van het historische karakter van het oude centrum – ‘Gamle Byen’ – mag worden opgeofferd, is namelijk een uiterst behoedzame uitvoering noodzakelijk. Ruwe schattingen gaan uit van een bouwtijd van tien jaar en kosten in de orde van grootte van f. 500 miljoen, gerekend naar de prijzen van dit moment.

De ingebruikneming van de snelle treinverbinding naar de luchthaven, die in oktober na een omvangrijke uitbreiding en modernisering ’98 gereed moet zijn, wordt echter door de tunnelbouw niet vertraagd. De trein gaat namelijk zolang van de al bestaande rails door de stad gebruik maken. De lengte van de tunnel door de oude city wordt ongeveer 14 km, waardoor de totale lengte van de ondergrondse verbinding die aan de noordkant reeds is gepland, wordt verdubbeld.

Reageer op dit artikel