nieuws

Ook bouwwerkgevers lopen premievrijstelling mis Wet Bevordering Arbeid in praktijk een lege huls

bouwbreed

De Wet Bevordering Arbeidsdeelname, die onder meer als doel heeft de kansen van relatief kort-werklozen te vergroten, blijkt in de praktijk geen enkel verschil te maken met z’n voorganger: de wet Vermeend-Moor. De werklozen worden alleen geholpen wanneer hun werkgever een zogenaamde KRA-subsidie voor hen krijgt van Arbeidsvoorziening. Maar Arbeidsvoorziening heeft geen geld.

De WBA, waarvan in de bouw veelvuldig gebruik wordt gemaakt, is op 1 januari van dit jaar in de plaats gekomen van de Wet Vermeend-Moor. De belangrijkste wijziging is het bekorten van het begrip langdurige werkloosheid van een jaar naar een half jaar. Hierdoor zouden werkgevers die mensen die een half jaar of langer werkloos zijn in dienst nemen in aanmerking komen voor premievrijstelling. Op het eerste gezicht een aanzienlijke verbetering, omdat hiermee bevorderd lijkt te worden dat ook relatief ‘kort-werklozen’ weer in het arbeidsproces terecht komen. In de praktijk kom hier niks van terecht. De werkgever krijgt namelijk alleen maar premievrijstelling wanneer hij een KRA-subsidie (Kaderregeling Arbeidsinpassing) van de Arbeidsvoorziening krijgt. Op deze subsidie heeft de Arbeidsvoorziening onlangs echter een bezuiniging doorgevoerd van maar liefst 75%, waardoor de subsidiepot voor dit jaar al enkele maanden uitgeput is. Het gevolg is dat werkgevers deze subsidie, maar veel erger, ook de premievrijstelling niet krijgen. De regelingen zijn immers aan elkaar gekoppeld. In de praktijk komt het er daarom op neer dat, evenals in de oude wet, de premie alleen wordt verstrekt bij werkloosheid van tenminste een jaar.

Absurd

“Het is gewoon absurd”, zo stelt directeur R. Cosse van het opleidingscentrum voor de bouw SSP in Amsterdam, “dat de werkgever alleen een belastingvoordeel heeft wanneer hij ook een KRA-subsidie krijgt. Deze koppeling had nooit gemaakt mogen worden. Het werkt in de hand dat werkgevers bewust wachten met iemand aan te nemen totdat hij een jaar werkloos is. Daarnaast komen diverse werkgelegenheidsafspraken die sociale partners in de bouw met elkaar hebben gemaakt hierdoor in de knel.

Als directeur van een samenwerkingsverband van aannemers is Cosse belast met aanvragen van deze subsidies voor de werklozen die hij bij de aangesloten bedrijven plaatst. Hij vindt dat de huidige WBA niet deugt en heeft daarom kritiek op de wetgever en de Tweede Kamer die de wet heeft laten passeren. Maar ook de enorme bezuiniging van Arbeidsvoorziening schiet hem in het verkeerde keelgat. “Het korten op de Kaderregeling staat in schril contrast met de mooie gebouwen die de de arbeidsvoorziening hier in het Amsterdamse voor zichzelf neer laat zetten”, aldus Cosse.

Heel bewust

Accountmanager beleid en advies van het Centraal Bestuur Arbeidsvoorziening in Rijswijk, H. Bakker, laat weten dat de bezuiniging van 75% op het KRA-budget ‘heel bewust is genomen mede gezien de enorme bezuiniging die de Arbeidsvoorziening heeft moeten doorvoeren’. “het CBA heeft besloten – 240 miljoen meer uit te trekken voor een andere kaderregeling (die van het leerlingwezen, red.). Wij zien namelijk meer in goede scholingsmaatregelen dan in subsidies op loonkosten”. Bakker voegt eraan toe dat de premievrijstelling “in ieder geval nog blijft gelden voor werklozen die langer dan een jaar thuis zitten”.

Weinig inhoud

Een woordvoerster van het ministerie van Sociale Zaken, dat verantwoordelijk is voor de wet, laat weten op de hoogte te zijn van de koppeling en geeft toe dat de wet hierdoor ‘inderdaad weinig inhoud heeft’. “Het is de bedoeling dat deze wet per 1 januari 1996 opnieuw wordt gewijzigd. De inzet van het ministerie is de koppeling tussen de wet en de kaderregeling op te heffen.” Of dat lukt is overigens niet zeker. De wetswijziging is nu in de fase van een adviesaanvraag bij de SER en zal daarna nog naar de Raad van State gaan, aldus de woordvoerster.

Reageer op dit artikel