nieuws

Ongevallen met dodelijke afloop in Duitse bouw toegenomen

bouwbreed

Wie de cijfers over het aantal ongelukken op Duitse bouwplaatsen onder ogen krijgt, slaat de schrik om het hart. Per jaar sterven meer en meer bouwvakkers op hun werk. Een Portugese bouwvakker viel van een steiger en was dood. Zijn vrouw kreeg zijn stoffelijk overschot naar Portugal gestuurd. De weduwe moest het transport van de lijkkist en de begrafenis van haar man zelf betalen. Vorig jaar werden rond 391.000 ongelukken geteld, waarvan 546 met dodelijke afloop!

Nu is het werk in de Duitse industrieen bij het klein- en middenbedrijf ook niet risicoloos. Maar het aantal ongevallen in alle andere takken van het bedrijfsleven daalde in 1994 met twaalf procent, terwijl het percentage ongelukken in de bouw met rond 4,4 procent steeg. Een zo mogelijk nog duidelijker alarmsignaal is het feit dat in heel het Duitse bedrijfsleven de ongelukken met dodelijke afloop vanaf 1993 met 12 procent daalde, terwijl het aantal doden in de Duitse bouw met 7,3 procent steeg.

Het aantal ongelukken op Duitse bouwplaatsen bedroeg in 1992: 361.703, in 1993: 374.654 en in 1994: 390.979. Het aantal ongelukken met dodelijke afloop kwam in 1992 op 445, in 1993 op 509 en vorig jaar op 546.

Van de ongevallen met of zonder dodelijke afloop onder de illegale bouwvakkers zijn Duitse instanties niet op de hoogte. Dit zijn cijfers die rechtstreeks op de bouwplaats betrekking hebben.

Verdere ongelukken, vaak ook met dodelijke afloop gebeuren nog maar al te vaak bij de aanvullende werkzaamheden zoals betontransport, elektro installeren, loodgieten, dakdekken, aanbrengen van bliksembeveiliging. Het neerstorten uit grote hoogte was bij het merendeel van de dodelijke ongelukken de oorzaak.

EG-richtlijnen

De bouwbond verwijt de regering Kohl dat zij de EG-richtlijnen inzake veiligheid en gezondheid voor werknemers op bouwplaatsen nog steeds niet in nationale wetten heeft vervat.

Deze op 24 juni 1992 uitgevaardigde richtlijnen hadden in Duitsland tenminste sinds eind 1993 van kracht ke zijn, aldus de bond. De regering zou hierdoor de dood van 200 bouwvakkers op haar geweten hebben.

Maar ook al zouden deze EG-bepalingen gemeengoed zijn, dan nog zouden op Duitse bouwplaatsen talloze ongevallen gebeuren, aldus bouwdeskundigen die meer bescherming van de mens door een geavanceerde technologie eisen. Een gruwel in de ogen van de arbeidsinspectie is het bijvoorbeeld dat vooral in de bouw met de veiligheidsvoorschriften veel te laks wordt omgesprongen, om het even of dat het gevolg is van te weinig controle door opzichters, van verhoogde prestatiedruk of van veel te lange werktijden als de klus met vaak te weinig mensen op tijd geklaard moet worden omdat de aannemer anders tegen een hoge boete oploopt.

Dumping

Bond en uitvoerders klagen unaniem over de ‘dumpingprijzen’ in de bouw als gevolg van de buitenlandse concurrentie. Gevolg: verhoogde werktijden met te kleine ploegen. De bouwbond eist dat ook buitenlandse aannemers die in Duitsland werk aannemen hun personeel volgens de Duitse veiligheids- en gezondheidsbepalingen te werk moeten stellen.

Duitse bouwbedrijven zouden ook voor alle kosten moeten opkomen wanneer bij hen tewerkgestelde buitenlandse werknemers het slachtoffer worden van een ongeluk. De hoogste risico’s lopen bouwvakkers op steigers en daken, bij montage en sloopwerk, beton storten, transport- en graafwerk, in de diep-, weg- en waterbouw, door struikelen, wegglijden, neerstorten.

Feit is dat buitenlandse onderaannemers die hun eigen ploegen meenemen veelal lak hebben aan de Duitse veiligheidsvoorschriften. De bouwplaats van Duitse uitvoerders die lid zijn van een beroepsorganisatie wordt door ambtelijke arbeidsinspecteuren wel gecontroleerd op de inachtname van de Duitse veiligheids- en gezondheidsvoorschriften.

Illegalen

Illegalen zijn vogelvrij; van ambtelijke controle op gezondheid en veiligheid is ook geen sprake op de bouwplaats van een buitenlandse onderaannemer die door een werkcontract met een Duitse opdrachtgever verbonden is.

Raakt een legaal of illegaal tewerk gestelde buitenlander gewond, is medische verzorging – ook in een ziekenhuis – wel gewaarborgd. De algemene ziekteverzekering betaalt in eerste instantie de kosten. De mogelijkheid deze kosten te verhalen op de werkgever zijn echter gering. Er zijn talloze gevallen bekend van illegale bouwvakkers die ernstig gewond raakten en na een oppervlakkige verzorging ter plekke zo snel mogelijk naar hun vaderland werden teruggestuurd.

De bouwbond heeft de ondernemingen opgeroepen voor alle kosten op te komen die uit ongelukken met illegaal tewerkgesteldewerknemers ontstaan. Voorman Kobele van de bond: “Het is toch te gek dat deze kosten door de Allgemeine Krankenkasse worden gedekt, dus door het ziekenfonds waaraan alle Duitse loonafhankelijken en hun werkgevers hun steentje bijdragen? In geen andere branche is het risico dood te vallen of een levenslang handicap op te lopen, zo groot als bij ons.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels